Uncategorized

Zasedání výborů ENVI a DEVE dne 7.7.2017

Posted on

RNDr. P. Poc společně s poslankyní Lindou McAvan předsedal dne 7.7.2017 mimořádnému spojenému zasedání výborů ENVI a DEVE a to s advokáty Organizace spojených národů pro tzv. cíle udržitelného rozvoje – tzv. SDGs – více o SDGs zde: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ V roce 2015 přijala OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG – […]

Uncategorized

Setkání na téma biologických nízko-rizikových pesticidů

Posted on

RNDr. Pavel Poc dne 6.6.2017 uspořádal v EP setkání na vysoké úrovni na téma biologických nízko-rizikových pesticidů. Za účasti eurokomisaře pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise, představitelů průmyslu, farmářů, zdravotních organizací a dalších se diskutovaly alternativy ke klasickým chemickým pesticidů, které jsou nebezpečné lidskému zdraví. V EP je Poc zpravodajem dané problematiky.

Uncategorized

Návrh rozpočtu EU na rok 2018 odráží české priority

Posted on

Evropská komise představila návrh na unijní rozpočet pro rok 2018. Pro své priority, konkrétně bezpečnost, migraci, udržitelné investice a zaměstnanost, si vyhradila 4,25 bilionu korun. Zvýšit by měla prostředky na ochranu životního prostředí a biodiverzity. Komisař pro rozpočet, G. Oettinger, představil návrh na rozpočet Evropské unie pro rok 2018. Spustil tak oficiální rozpočtovou proceduru, v rámci které […]