Uncategorized

ENVI newsletter 29.června 2017

Posted on

Hlasovali jsme o zprávě o „Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu“. Bezpečná a efektivní doprava je esenciálním předpokladem pro dobré fungování EU. Tento dokument našeho výboru se zabývá nejzávažnějšími otázkami s cílem dosáhnout snížení emisí a dalších negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Proběhla také rozprava o zprávě na téma mezinárodní správy oceánů: agenda pro budoucnost […]