Uncategorized

ENVI newsletter 29.června 2017

Hlasovali jsme o zprávě o „Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu“. Bezpečná a efektivní doprava je esenciálním předpokladem pro dobré fungování EU. Tento dokument našeho výboru se zabývá nejzávažnějšími otázkami s cílem dosáhnout snížení emisí a dalších negativních dopadů dopravy na životní prostředí.

Proběhla také rozprava o zprávě na téma mezinárodní správy oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030. Ochrana oceánů a udržitelné užívání mořských zdrojů je jedna z největších současných výzev pro naší společnost.

Dále jsme se také zabývali důležitýcm návrhem zprávy novely směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Přestože je EU světovým lídrem v této oblasti, pokud nedojde k potřebným legislativním změnám, dohodnuté cíle nebudou dosaženy.“

Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/122560/13%20-%20ENVI%20News%2029%20June%202017.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *