Uncategorized

„Naše země. Naše Evropa. Naše budoucnost.“

Evropská komise představila sedmou zprávu o soudržnosti. Potvrzuje se,, že Česko je v Evropě i nadále ekonomickým tahounem.

V Bruselu proběhl výroční 15. Evropský týden regionů a měst. Evropská komise při té příležitosti zveřejnila Sedmou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Pro Českou republiku, kde se z evropských fondů platí téměř polovinu všech veřejných investic, přinesla několik dobrých zpráv. Všechny české regiony zaznamenaly navzdory krizi hospodářský růst. Česká politika zaměstnanosti má výborné výsledky v podobě nejnižší nezaměstnanosti ze zemí EU. Došlo k posunu v plnění cílů strategie Evropa 2020 na poli energetické spotřeby a obnovitelných zdrojů. Prostor pro zlepšení je v oblasti kvality veřejné správy, která je nezbytná pro zavádění politiky soudržnosti včetně úspěšného čerpání evropských fondů. Z rozpočtového hlediska totiž evropské regionální politice ubývá prostor. V rozpočtovém výboru parlamentu byl nedávno představen návrh, který počítá s budoucím sloučením všech finančních nástrojů politiky soudržnosti do jednoho pilíře. V důsledku změny priorit a také odchodu Spojeného království bude s největší pravděpodobností méně prostředků v unijním rozpočtu. České instituce by měly zvýšit výkonnost a dohnat zpoždění, které Česko i ostatní kohezní země v tomto programovacím období nabraly. To, že i teď řešíme snížení letošních plateb v politice soudržnosti až o 153 miliard korun, bohužel jen nahrává do karet těm, kteří chtějí tuto politiku potlačit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *