Uncategorized

Seminář MEPs Against Cancer: „Hasiči, toxicita kouře a nádorová onemocnění z povolání“

Posted on

Dne 28.9. pořádal RNDr. Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a místopředseda neformální Skupiny poslanců proti rakovině další odborný seminář, který se tentokrát věnoval toxicitě kouře stavebních materiálů a to především se zaměřením na dlouhodobé negativní / karcinogení účinky toxických splodin na zdraví hasičů.