Uncategorized

Sága glyfosát: Expert na plagiátorství potvrdil „vědecký podvod“ a „záměrné klamání“

Tisková zpráva, v Bruselu 5. října 2017

Rakouský expert na plagiátorství doc. Stefan Weber dnes během tiskové konference v Berlíně potvrdil, že v případě schvalování glyfosátu došlo k vědeckému podvodu a záměrnému klamání ze strany společnosti Monsanto. Je to další ze série závažných obvinění proti nadnárodnímu koncernu, jehož lobbistům byl minulý týden zakázán vstup do Evropského parlamentu. „Pokud je schválení glyfosátu založeno na vědeckém podvodu, jde o vážný problém a je potřeba se ptát, zda má takový proces vůbec nějakou legitimitu. Je stanovisko, na základě kterého Evropská komise požaduje prodloužení licence glyfosátu na 10 let vůbec platné? Osobně se nedomnívám, že tomu tak je,“ vysvětluje situaci Pavel Poc (ČSSD).

Na základě tří vybraných textových pasáží Weber demonstroval, že byly překopírovány téměř doslova z žádosti o udělení licence, kterou dodala společnost Monsanto. Jednoznačně nejde o chybu nebo o náhodu, překopírované pasáže se objevují na mnoha stránkách. Zahrnují jak informace o karcinogenitě, tak o genotoxicitě a toxicitě pro reprodukci. Systematické vypuštění a selektivní odstranění odkazů o skutečném autorovi textu lze interpretovat pouze jako úmyslné utajování jejich původu.

Zpráva německého Ústavu pro hodnocení rizik (BfR) byla přitom podkladem k vědeckému stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která označila glyfosát za bezpečný a doporučila prodloužení jeho licence původně dokonce na patnáct let, maximální možnou dobu na kterou lze podle Unijního práva registraci přípravkům na ochranu rostlin udělit. Naproti tomu, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát jako karcinogen. EU v současné době rozhoduje, zda povolí jeho další používání, a to na deset let. Evropská iniciativa občanů (ECI), která požaduje zákaz glyfosátu již získala přes 1,3 milionu podpisů.

Informace pro editory:

Glyfosát je v současnosti nejpoužívanější aktivní látkou v herbicidech na světě. Přípravky obsahující tuto účinnou látku jsou v Evropě nejčastěji využívané v zemědělství, lesnictví, v rámci úprav parků, na veřejných prostranstvích i soukromých zahradách. Přípravky na bázi glyfosátu, jako například Roundup, jsou rovněž stěžejní pro produkci geneticky modifikovaných plodin, které jsou vůči němu odolné. Nadužívání glyfosátu v zemědělství má devastující vliv na živočichy a na biodiverzitu zemědělské krajiny. Podporuje rovněž rezistenci plevelů vůči této látce a může mít zásadní význam z hlediska rostoucí rezistence vůči antibiotikům.Především pak má už potvrzené negativní účinky na zdraví. Experti na výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace (IARC) zařadili na seznam karcinogenů (kategorie 2A) v roce 2015.

Evropská komise dočasně prodloužila registraci glyfosátu a o jeho dalším užívání musí rozhodnout do 15. prosince 2017. V současné chvíli ale nemá návrh na desetileté prodloužení licence dostatečnou podporučlenských států. Proti návrhu Komise se vyslovila například Francie, Itálie nebo Rakousko.

Pavel Poc prosazuje zákaz glyfosátu již od roku 2015, je autorem námitek, které vždy získlaly podporu většiny v Evropském Parlamentu a předpokládá se, že Parlament přijme i jeho námitku proti aktuálnímu návrhu Komise o prodloužení licence na deset let. Poc prosazuje rovněž ustanovení vyšetřovací komise k tzv. Monsanto Papers. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *