Uncategorized

Boj o zákaz glyfosátu pokračuje

Další bitva za omezení současné praxe v používání nebezpečného glyfosátu je vyhraná. Výbor pro životní prostředí a lidské zdraví (ENVI) dnes v Evropském parlamentu schválili námitku Pavla Poce k návrhu Komise, která navrhuje  povolení používání této pravděpodobně rakovinotvorné látky v EU na dalších 10 let.

Komise svůj návrh zdůvodňuje posudkem Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské chemiché agentury (ECHA). Zmíněný posudek však vychází především ze studií zadaných výrobci. Jak se ukázalo v souvislosti s kauzou Monsanto Papers, právě tyto studie mohou být zdrojem pochybností. “Celé části hodnocení rizik glyfosátu byly jen překopírovány za žádosti Monsanta. EFSA obhajovala copy/paste jako standardní praxi. Má v tom případě stanovisko EFSA vůbec nějakou váhu?” komentoval situaci europoslanec za ČSSD a místopředseda ENVI Pavel Poc.

V roce 2015 uveřejnila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviy (IARC) studii označující glyfosát za karcinogenní látku. EFSA naopak tvrdí, že jí dostupné studie karcinogenitu glyfosátu nepotvrzují. Ukázalo se však, že stanovisko EFSA mohlo vycházet ze zmanipulovaných studií a dokonce, že některé studie mohly být z posouzení účelově vyřazeny.  Komise je ale o správnosti svého postoje skálopevně přesvědčena, jak dnes ukázal projev její rozlícené zástupkyně během debaty ve výboru. Ta dokonce obvinila členy parlamentu, že celou diskusí okolo glyfosátu potenciálně „podkopávají“  důvěryhodnost agentur a tedy celého evropského systému. „Vystoupení Evropské komise pro mně obevilo zcela netušené rozměry arogance. Znovu mně to utvrzuje v názoru, že je třeba zcela odstranit rozhodovací postup zvaný komitologie, který je použit i v tomto případě a který vylučuje ze spolurozhodování Evropský parlament. Členské státy bohužel zatím toto posílení demokratické kontroly odmítají a námitka tak zůstává naším jediným nástrojem jak upozornit na problém.“ komentoval postoj Komise Poc.

Námitka reaguje také  na Evropskou občanskou iniciativu požadující „Zákaz glyfosátu a ochranu lidí a životního prostředí před toxickými pesticidy,“ pod kterou se podepsalo už více než 1,3 milionu Evropanů. Podle Pavla Poce už to samo o sobě by měl být pro Komisi důvod celou záležitost znovu a důkladně prošetřit a navrhnout takový text, který by měl šanci získat kvalifikovanou většinu. Námitka dnes prošla Výborem s podporou 39 z 58 přítomných poslanců, zásadní hlasování na parlamentním plénu nás ale ještě čeká. Naplánováno je na úterní zasedání ve Štrasburku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *