Uncategorized

Rozhovor pro Lidové noviny, redaktorka Eliška Nová

1. Několikrát jste zmínil, že studie, kterou disponuje EFSA, a která říká, že glyfosát není nebezpečný, je ovlivňován. Existují pro to nějaké důkazy?

To není zcela přesné, několkrát jsem na různých místech říkal, že situace, kdy EFSA vydává stanoviska o bezpečnosti aktivních substancí na základě studií placených žadateli o licence automaticky vzbuzuje podezření z konfliktu zájmů, protože žadatelé jsou na výsledku ekonomicky závislí a jen těžko lze předpokládat, že by ochotně dodávali studie, které hovoří proti jejich produktu. Tyto studie nejsou veřejně publikované vědecké práce a nejsou ani registrovány, to znamená, že žadatel není povinen dodat všechny studie které pořídil, bez ohledu na výsledek a může tedy si dodat pouze ty, které mu vyhovují. V případě glyfosátu toto podezření bohužel dostalo pevnou podobu v důsledku kauzy “Monsanto Papers”, kdy Kalifornský soud nařídil v březnu 2013 zveřejnění vnitřních dokumentů firmy Monsanto, které dokazují, že minimálně v USA došlo k závažnému ovlivnění povolovacího procesu. Vzhledem k tomu, že studie použité v USA jsou víceméně tytéž jako ty které byly předloženy EFSA, musíme brát riziko vyplývající ze zjištění “Monsanto Papers“ velmi vážně i v EU. Nejde samozřejmě pouze o moje podezření, tento názor sdílí většina Evropského parlamentu. A je zde ještě jedna skutečnost, a to, že hodnocení nelze pokládát za postačující, protože například vůbec nezohledňuje fakt, že glyfosát je antibiotikum a biocid, v USA byl pro tento účel dokonce patentován, takže má nezpochybnitelně negativní vliv například na střevní mikroflóru nabo na celou řadu půdních mikro a makroorganismů, přičemž tyto skutečnosti nebyly úřadem EFSA vůbec vzaty v úvahu.

2. Jak a kdo měl studii ovlivnit?

Konkrétní jména zodpovědných osob jsou součástí spisu Kalifornského soudu který se zabývá žalobou proti firmě Monsanto. Detaily lze snadno najít na stránkách právnické kanceláře Baum-Hedlund-Aristei-Golrman. Pokud jde o způsoby ovlivňování rozhodovacích procesů, tak z materiálů vyplývá, že bylo použito několik metod. Například “ghostwriting”, to je situace kdy práci napíše zainteresovaná osoba a nechá ji podepsat někomu jinému, samozřejmě za peníze. Vyplývá z nich také, že docházelo k umlčování vědeckých prací, které naznačovaly negativní zdravotní účinky Roundupu či glyfosátu. Koromě toho tyto dokumenty také ukazují na manipulaci se studiemi o bezpečnosti glyfosátu. Tyto praktiky tedy mohly prostřednictvím zmíněných studií prosáknout až do hodnotících procesů EFSA i Německého úřadu Bundesinstitut für Risikobevertung, jehož hodnocení předcházelo posudku EFSA. Rakouský expert na plagiátorství Staphan Weber totiž zjistil, že obě instituce přebíraly slovo od slova celé pasáže textů poskytnutých Mansantem.  Bohužel se také zjistilo, že EFSA vyřadila z hodnocení studii spojující glyfosát s non-hodgkinovým lymfomem pouze na základě konzultace s kontroverzním US uředníkem, který měl být pozorovatelem US EPA. Po tomto zjištění začal Evropský parlament volat po ustanovení vyšetřovacího nebo zvláštního výboru. Proces ustanovení tohoto výboru probíhá a mělo by o něm být rozhodnuto v nejbližších dnech.

3. Jak vnímáte prodloužení licence pro prodej glyfosátu o pět let – jako výsledek lobby či jako kompromisní řešení (mluvilo se o podstatně delším prodloužení licence)?

Před dvěma lety návrh Evropské komise mluvil o bezpodmínečné autorizaci na patnáct let. Na základ mé námitky a rezoluce přijaté Parlamentem se podařilo tento návrh zablokovat a v mezičase došlo k řadě nových zjištění nejen o karcinogenitě glyfosátu ale také o jeho vlivu na střevní mikroflóru a některé enzymy přítomné i u obratlovců a tedy i u člověka. V mezičase uspěla Evropská občanská iniciativa s téměř miliónem a půl signatářů požadující zákaz glyfosátu. Letos Evropská komise navrhla autorizace na 10 let, již s ředou podmínek pro používání. Evropský parlament v říjmu přijal mou další námitku a novou rezoluci, ve které se požaduje kompletní zákaz po pětiletém přechodném období. Evropská komise postupně snižovala dobu na kterou navrhovala autorizaci až na právě pět let. Členské státy ve stálém výboru Evropské rady pro rostliny, zvířata potraviny a krmiva návrh Komise měly šanci návrh komise zamítnout a požadovat spolu s námi zákaz a následné přechodné období, ale nakonec se poněkud alibisticky rozhodly pro autorizaci. Z pohledu této historie pokládám výsledek spíš za úspěch.

4. Jak se díváte na argument, že v případě, že by byl glyfosát zakázán, mohly by se začít používat mnohem nebezpečnější látky vzhledem k tomu, že za glyfosát zatím není dostatečná náhrada?

Tak to samozřejmě není a pro každý účel pro který je používán přípravek s glyfosátem existuje funkční náhrada a zdaleka všechny nemusí být chemické, mohou být i technické či agrotechnické. Plevel v dlažbě lze likvidovat termicky, proti řadě plevelů stačí hlubší orba, na širokolisté plevele existují selektivní herbicidy, pro další účely jsou k dispozici přípravky s kyselinou pelargonovou, pro vysoušení před sklizní by glyfosát vůbec používán být neměl a i tam existují alternativní přípravky. Ale především ani Evropský parlament nenavrhuje ukončit používání glyfosátových herbicidů ze dne na den. Pětileté přechodné období je pro adaptaci naprosto dostatečné. Kdybychom to tvrzení vzali vážně, tak vlastně jedním dechem připouští, že glyfosát je nebezpečný, zároveň obviňuje členské státy, že na trhu ponechávají mnohem nebezpečnější látky a současně obviňuje průmysl ochrany rostlin z totální neschopnosti inovovat a hledat bezpečnější alternativy. Lekce z kauzy glyfosát je spíš o důkladné revizi implementace Evropské legislativy týkající se přípravků na chranu rostlin a na té aktuálně pracuji jako parlamentní zpravodaj.  

Odkazy:

Otázka 1 – Link na právnickou kancelář zmíněnou v odpovědi:https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-secret-documents/

Otázka 2 – Link na materiál Guardianu o vyřazení kompromitující studie :https://www.theguardian.com/environment/2017/may/24/eu-declared-monsanto-weedkiller-safe-after-intervention-from-controversial-us-official

Otázka 2 – link na německé lékařské listy o plagiátosrtví BfR a Guardian o plagiátorství EFSA :https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/81720/Gutachter-wertet-Glyphosat-Bericht-von-Bundesinstitut-als-Plagiat, https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkiller-safety-copied-text-from-monsanto-study

Otázka 4 – Patent :http://www.google.com/patents/US7771736, http://www.gmofreepartners.com/wp-content/uploads/2015/04/glyphosate-patents.pdf

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *