Uncategorized

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Ve světě je více než 200 milionů žijících dívek a žen, které podstoupily ženskou obřízku. Další přibližně 3 miliony jsou tomuto riziku každoročně vystaveny. Ženská obřízka je praktikována ve většině afrických a některých asijských a blízkovýchodních zemích. V Evropské unii je ženská obřízka naprosto nelegální, ale je přesto ilegálně prováděna v komunitách pocházejících ze zemí kde je tento rituál obvyklý. Ať už jde o prostou klitoridektomii nebo o kompletní snesení vnějších pohlavních orgánů, vždy jde o zásah s nevratnými fyziologickými a psychickými následky. V jakémkoli rozsahu jsou tyto praktiky zločinem porušujícím základní práva postižených žen. Řešení spočívá v rozhodné reakci zdravotního sektoru, a to od informovanosti, přes pomoc a poradenství postiženým ženám až po intenzivní spolupráci se sociálními pracovníky a s policií. Sociální pracovníci, policie ale i školy se musí zapojit do budování co nejširšího společenského povědomí a masivního odporu k ženské obřízce prostřednictvím vzdělávání a šíření informovanosti o následcích jak pro postižené ve zdravotní rovině, tak pro provádějící v rovině trestní. Nezbytnou součástí je samozřejmě také nekompromisní uplatňování zákonů, jejich zpřísnění a trestání zjištěných porušení. Ženská obřízka není ospravedlnitelná žádným náboženským, kulturní ani jiným důvodem a nulová tolerance je jediný možný přístup.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *