Uncategorized

Strategie EU k endokrinním disruptorům bude hotová do konce tohoto roku

RNDr. Pavel Poc (ČSSD) uspořádal konferenci se zástupci členských států, Evropské komise a předních odborníků v oblasti endokrinních disruptorů. „Přestože je EU první na světě v regulaci těchto nebezpečných chemických látek, stále je potřeba udělat daleko víc, pokud to s ochranou zdraví myslíme vážně. Kromě pesticidů a biocidů se musíme zaměřit i na produkty denní potřeby, především materiály, které přicházejí do kontaktu s potravinami, kosmetické výrobky nebo hračky. Dobrá zpráva je, že Evropská komise představí do konce roku strategii, která by měla být návodem pro země EU, jak tento komplexní problém řešit,“ komentuje výsledek dnešní debaty Poc.

 

Slovní spojení endokrinní disruptor se může zdát jako něco komplikovaného a neznámého, jde ale pouze o označení látek, které mají schopnost narušit správné fungování hormonů v lidském těle. Na rozdíl od jiných chemikálií mají ale některé specifické vlastnosti, jak dnes vysvětlila profesorka Barbara Demeneix z Endocrine society. Upozornila především na to, že endokrinní disruptory mohou negativně působit ve velmi malých dávkách. Obzvláště nebezpečné jsou pro malé děti a těhotné ženy, protože „útočí“ na lidský organismus v takzvaných vývojových oknech. Následky tohoto působení se mohou projevit až v dospělosti a mohou být příčinou celé řady problému od obezity, přes snížené IQ, až po hormonálně podmíněná nádorová onemocnění nebo neplodnost.

 

Pavel Poc se tomuto tématu v Evropském Parlamentu věnuje už od roku 2012. Se současnou situací ale stále není spokojen. „EU by nás měla chránit před riziky spojenými s endokrinními disruptory. Látek, u nichž existuje podezření, že vyvolávají endokrinní poruchy, je celá řada a jsou velmi rozšířené. Individuální spotřebitel se před nimi nemůže sám chránit. Některé země v čele se Švédskem, Evropský parlament i přední odborníci neustále tlačí na to, aby existovala pravidla na evropské úrovni. Evropská komise naopak zůstávala dlouho nečinná, ačkoli měla předložit kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů už v prosinci 2013. Pomohla až žaloba u Soudního dvora EU, který potvrdil, že Evropská komise nedodržela zákonem stanovené povinnosti. Díky tomu tento rok vstoupí v platnost předpisy pro pesticidy a biocidy.“

 

Jisté je, že chemickému koktejlu z endokrinních disruptorů jsme vystaveni všichni bez rozdílu každý den. A zatímco v Dánsku, ve Francii nebo Belgii existují opatření na národní úrovni, ve většině zemí EU se o souvisejících zdravotních rizicích mluví málo nebo vůbec. V ČR na nebezpečí endokrinních disruptorů upozorňuje například DTest nebo organizace Arnika.

 

Videozáznam konference k dspozici zde: https://www.facebook.com/europoslanecpavelpoc/videos/2084426844915167/

 

Videokomentář Pavla Poce zde: https://youtu.be/VKDey0diSA0

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *