Uncategorized

Přehled témat červencového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD) – Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu, místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):

Plenární zasedání 2. – 5. července 2018

Prezentace programu a aktivit rakouského předsednictví v Radě EU

 • Prohlášení Rady a Komise
 • Debata: Úterý, 3. července 2018
 • Rakousko se dne 1. července ujalo půlročního předsednictví v Radě EU. Před premiérem Sebastianem Kurzem (ÖVP) stojí v následujících šesti měsících hned několik výzev. V prvé řadě bude muset přesvědčit své unijní partnery, že proevropská orientace vlády není pouhou rétorikou, ale že nehledě na přítomnost krajně pravicové strany FPÖ ve vládní koalici udrží jednotu Unie, aby bylo možné pokročit v důležitých reformách. Ať už se jedná o reformu společného evropského azylového systému nebo budoucnost evropského víceletého finančního rámce. V druhé řadě musí zajistit, aby Evropská unie přijímala rozhodnutí, která zlepší život jejích občanů. Cestou vpřed by mohlo být naplnění priorit předsednictví v oblasti posilování sociální dimenze Evropské unie. Unie pod rakouským vedením však musí zůstat soudržná a silná i s ohledem na měnící se mezinárodní prostředí a oslabení euroatlantických vztahů vlivem odstoupení USA od řady mezinárodních smluv.

Autorské právo

 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady
 • Oznámení záměru zahájit vyjednávání: Pondělí, 2. července 2018
 • Hlasování o mandátu: Čtvrtek, 5. července 2018
 • Záměr Výboru pro právní záležitosti zahájit jednání s členskými státy (Radou) o konečném znění legislativy upravující předpisy EU v oblasti autorského práva bude v pondělí 2. července oficiálně oznámen na plénu EP. Poslanci mohou proti tomuto rozhodnutí vznést námitku a pokud tak učiní do úterního večera 10 % z nich (76 poslanců) bude o přijetí či odmítnutí jednacího mandátu EP rozhodovat celé plénum ve čtvrtek.

Program rozvoje evropského obranného průmyslu

 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady
 • Debata: Pondělí, 2. července 2018
 • Hlasování: Úterý, 3. července 2018
 • Poslanci by měli posvětit zřízení prvního programu Evropské unie, který podpoří inovace v evropském obranném průmyslu. Fondu by mělo být vyčleněno 500 milionů eur. Ty budou doplňovat výdaje vnitrostátních rozpočtů zaměřených na obranu a posilovat spolupráci a investice.

Závěr třetího ekonomického ozdravného programu Řecka

 • Prohlášení předsedy Euroskupiny
 • Debata: Středa, 4. července 2018
 • Ministři financí zemí eurozóny se shodli na dokončení třetího ekonomického ozdravného programu pro Řecko. Jedná se o zlomový bod pro řecké občany, kteří se po osmi letech záchranného programu a úsporných opatření mohou postavit na vlastní nohy a obnovit řeckou ekonomiku. Je potřeba zajistit, aby veškeré úsilí a oběť řeckých občanů nepřišla vniveč a zabránit tomu, aby se podobné případy opakovaly. Proto musíme využít tento moment k diskuzi o společných řešení krizí, dlouhodobé funkci evropské měnové unie a celkové udržitelnosti a stability eurozóny. V oblasti hospodářské a měnové unie nemůžeme dělat pokrok pouze, když nás k tomu tlačí světové trhy. Řecko svůj úkol splnilo, což by věřitelské země měly ocenit. Pro sociální demokracii je prioritou, aby země platící eurem nesly svou odpovědnost za implementaci dohod uzavřených v rámci eurozóny, a to zejména při spuštění procedury zvýšeného makroekonomického dohledu.

Mandát na trialog o návrhu rozpočtu na rok 2019

 • Usnesení Evropského parlamentu
 • Debata: Středa, 4. července 2018
 • Hlasování: čtvrtek, 5. července 2018
 • Ve středu 4. července doručí skupina S&D návrh Evropského rozpočtu pro růst pracovních míst a ekologický rozvoj. Hlasování o rozpočtu na rok 2019 je důležitý, jelikož Evropskému parlamentu poskytne silnou pozici pro vyjednávání s Radou. Nyní je na Radě, aby předložila svůj návrh, který snad bude stejně ambiciózní jako návrh S&D. Podle sociální demokracie by měla být posílena především Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, program Erasmus a další vlajkové programy, jako je Nástroj pro propojení Evropy a Horizont 2020.

Reforma volebního práva v EU

 • Doporučení Evropského parlamentu
 • Hlasování: Středa, 4. července 2018
 • Reforma evropského volebního práva je nezbytnou a dlouho očekávanou změnou pro občany EU. Skoro po třech letech intenzivního vyjednávání Rada konečně dosáhla v této otázce konsensu. Přestože její výsledek není tak ambiciózní jako návrh Evropského parlamentu, jedná se o významný krok vpřed, za kterým může následovat postupná a komplexní reforma evropského volebního práva. Nová pravidla zvýší povědomí o vazbě mezi národním politickými stranami, kandidáty na europoslance a jejich afiliaci na evropské politické strany. Evropské volby by měly být více přístupné pro unijní občany, díky čemuž by mohlo dojít k nárůstu jejich volební účasti. Evropský parlament má možnost ukázat, že evropská demokracie může být krůček po krůčku zlepšována.

Americký daňový zákon FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

 • Návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady
 • Debata: Středa, 4. července 2018
 • Hlasování: Čtvrtek, 5. července 2018
 • Zatímco americká administrativa bude 4. července oslavovat Den nezávislosti, Evropský parlament bude hlasovat o rezoluci, která vznikla jako odpověď na petici občanů EU proti daňovému zákonu Spojených států známého jako FATCA. Tisíce evropských občanů se kvůli této nespravedlivé dohodě mezi americkou fiskální správou a členskými státy EU potýkají s problémy s bankami a finančními institucemi v USA, které neoprávněně transferují jejich data a osobní údaje americké fiskální správě. Pro sociální demokracii je však jakákoliv diskriminace evropských občanů nepřípustná. Z tohoto důvodu apelujeme na Evropskou komisi a Radu, aby přijaly nezbytná opatření k ukončení těchto praktik a anulaci dohod mezi některými členskými státy EU a americkou administrativou umožňující shromažďování údajů evropských občanů.

Klimatická diplomacie

 • Návrh usnesení Evropského parlamentu
 • Debata: Pondělí, 2. července 2018
 • Hlasování: Úterý, 3. července 2018
 • Evropský parlament bude v červenci hlasovat o pozici k budoucí klimatické diplomacii EU. Evropská unie by měla usilovat o silný postoj v oblasti klimatu, a to jednak s ohledem na blížící se klimatický summit v Katovicích, jednak v reakci na rozhodnutí amerického prezidenta odstoupit od Pařížské dohody, které významným způsobem zasáhlo do mezinárodního úsilí v boji proti změnám klimatu. S&D dlouhodobě prosazuje přijetí jasných závazků k dosažení cílů Pařížské dohody a navýšení prostředků a kapacit Evropské služby pro vnější činnost, díky čemuž by Evropská unie měla silnější pozici na evropských klimatických fórech. Zároveň by byla lépe reflektována provázanost mezi klimatickou změnou, světovou bezpečností a lidskou mobilitou a v neposlední řadě by bylo také zajištěno, že budou klimatické otázky stálou součástí zahraničně politické agendy Evropského parlamentu. Klimatická akce by měla být integrální součástí zahraniční politiky EU, což je přesně to, o co dokument předložený k hlasování usiluje.

Ochrana soukromí mezi EU a USA

 • Návrh usnesení
 • Debata: Středa, 4. července 2018
 • Hlasování: Čtvrtek, 5. července 2018
 • Za posledních několik let došlo k pokroku ke zlepšení původně platné dohody Safe Harbour („bezpečný přístav“) mezi členskými státy a USA. Ochrana soukromí evropských občanů v rámci Privacy Shield („ochranný štít“), ze kterých americkým společnostem vyplývají mnohem přísnější povinnosti při nakládání s osobními údaji Evropanů, ve své současné formě neposkytuje úroveň ochrany, která vyplývá z práva EU a unijní Charty. Rezoluce Evropského parlamentu jasně uvádí, že je povinností amerických autorit dodržovat systém předávání osobních údajů v obchodních vztazích a Evropské komise, aby hlídala dodržování právních předpisů Evropské unie v oblasti ochrany dat.

 

Více informací:

Newsletter Evropského parlamentu (CS)

Newsletter S&D (EN) 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *