Uncategorized

Přehled témat říjnového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 1 –  4. října 2018 ve Štrasburku

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18 a 19. října

Prohlášení Rady a Komise

Rozprava: úterý 2. října 2018

Krátké shrnutí: Evropští lídři se na svém pravidelném zasedání budou v říjnu opět věnovat několika zásadním otázkám. Tou první je migrace a záchranné akce ve Středozemním moři. Tou druhou, neméně palčivou, představuje Brexit. Bude potřeba udržet koherentní a jednotné stanovisko, které evropská sedmadvacítka doposud zaujímala. Práva evropských občanů i těch britských na evropské pevnině musí být zaručena stejně jako svoboda pohybu a budoucí obchodní vztahy. Co se týče Severního Irska, stojíme pevně za přesvědčením, že je potřeba předejít pevné hranici s Irskem.

 

Právní stát v Rumunsku

Prohlášení Rady a Komise

Rozprava: středa, 3. října 2018

Hlasování: listopad 2018

Krátké shrnutí: Skupina Socialistů a demokratů pozorně pozoruje situaci v Rumunsku. Proto vítá plenární debatu, která se bude týkat právního státu v této zemi. Navážeme na diskusi, kterou naše skupina nedávno vedla s předsedkyní vlády, V. Dancilou. Benátský výbor momentálně stav právního státu v Rumunsku vyšetřuje a výsledek šetření by měl sloužit jako základ pro naše budoucí kroky.

 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla

Návrh nařízení

Rozprava: úterý, 2. října 2018

Hlasování: středa, 3. října 2018

Krátké shrnutí: Tvorba pracovních míst, ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu by měly jít ruku v ruce. Socialisté a demokraté jsou přesvědčeni, že je v případě emisních norem potřeba nalézt kompromis mezi ambiciózním a realistickým návrhem. Ten musí ochránit životní prostředí i pracovní místa Evropanů. Při hlasování o této zprávě nesmíme zapomínat na všechna hlediska, která by měla být brána v potaz. Konkurenceschopnost, podpora technologických inovací, boj proti změně klimatu, ochrana zdraví a zachování hospodářského blahobytu představují klíčové faktory.

 

Poskytování audiovizuálních mediálních služeb

Návrh směrnice

Hlasování: úterý, 2. října

Krátké shrnutí: Současná směrnice o audiovizuálních mediálních službách stanovuje základní pravidla pro televizní služby a pro tzv. „video na vyžádání“. V současnosti dochází k její adaptaci na nové výzvy digitálního věku. Nová pravidla by měla zahrnovat všechny druhy videí včetně těch, které jsou šířeny skrze sociální média a video platformy. Rozsah původní směrnice bude rozšířen tak, aby byla pokryta všechna audiovizuální média. Pro sociální demokracii je důležité, aby online služby podléhaly podobným standardům jako tradiční televizní vysílání. Směrnice rovněž usiluje o ambiciózní opatření týkající se bezbariérového přístupu, mediálních kompetencí a ochrany nezletilých osob. Reforma by měla zejména garantovat ochranu mládeže před nebezpečným a nevhodným obsahem, který je na internetu volně přístupný.

 

Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

Návrh nařízení

Rozprava: středa, 3. října 2018

Hlasování: čtvrtek, 4. října 2018

Krátké shrnutí: Digitalizace hospodářství a volný pohyb dat přináší mnoho možností pro evropské obchodníky i spotřebitele a má obrovský potenciál vytvářet růst a pracovní místa. Cílem nového nařízení je zajistit, aby prospěch z jednotného digitálního trhu nebyl na úkor ochrany dat. K maximalizaci přínosů volného pohybu údajů by mělo dojít zjednodušením a vyjasněním nařízení, které stanovuje rámec pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

 

Reforma Agentury EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)

Návrh nařízení

Rozprava: středa, 3. října 2018

Hlasování: čtvrtek, 4. října 2018

Krátké shrnutí: Sociální demokracie vítá reformu Eurojustu – centra justiční spolupráce v boji proti organizované mezinárodní trestné činnosti v EU. V návrhu nařízení dosáhla důležitých změn, co se týče struktury a kompetencí agentury. Díky nim dojde k lepší dělbě práce mezi Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce, který by měl vzniknout do roku 2020. Kolegium Eurojustu, v němž má každý členský stát svého zástupce, se bude nově soustředit na operativní úkoly, zatímco nová Výkonná rada bude mít na starosti řízení agentury. Tím by mělo dojít k zefektivnění práce Eurojustu, který bude mít více možností jednat z vlastní iniciativy. 

 

Situace v Jemenu

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Rozprava: úterý, 2. října 2018

Hlasování: čtvrtek, 4. října 2018

Krátké shrnutí: Saudy podporovaná koalice připravuje útok na rebely držený přístav Hodeida, což by mohlo vést k další eskalaci konfliktu v Jemenu, který je kvůli dlouhotrvajícímu krvavému konfliktu na pokraji humanitární krize. Evropská unie proto musí tlačit na mezinárodní společenství, aby zabránilo tomuto útoku a umožnilo přístup obyvatel k humanitární pomoci. Obě strany konfliktu by měly ihned ukončit násilí, jinak bude nadále docházet k hladovění tamního obyvatelstva a dalšímu krveprolití. Všechny země, včetně členských států, však musí dělat vše pro to, aby v Jemenu zavládl mír. Proto by mělo dojít k okamžitému konci vývozu zbraní těm, kteří rozdmýchávají a udržují tuto tragickou válku.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *