Uncategorized

Přehled témat zářijového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 10 –  13. září 2018 ve Štrasburku
 

Stav Unie

Prohlášení předsedy Komise

Rozprava: Středa, 12. září 2018

Krátké shrnutí: Předseda J.-C. Juncker při svém jmenování označil Evropskou komisi jako Komisi poslední šance. Jeho středeční projev o stavu Unie nám poskytne naposledy prostor vyhodnotit, jestli byla tato šance využita chytře nebo ne. Juncker bude muset načrtnout priority na měsíce zbývající do evropských voleb v květnu příštího roku. Záležitostí, se kterými se Unie musí poprat, je pořád hodně. Brexitem počínaje, Víceletým finančním rámcem a azylovým systémem konče. Je více než jasné, že v kontextu vnitřních i vnějších problémů potřebujeme silnou a jednotnou Unii. Také je jasné, že nastal čas si rok před volbami jasně uspořádat priority.

 

Přípravky na ochranu rostlin

Zpráva z vlastní iniciativy, zpravodaj Pavel Poc

Rozprava a hlasování: Čtvrtek, 13. září 2018

Krátké shrnutí: Přidanou hodnotou evropského přístupu ke schvalování pesticidů je důraz na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež nemá ve světě obdoby. Té je možné dosáhnout plnou implementací nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ke které však bohužel nedochází. Na to upozorňuje ve své zprávě i europoslanec Pavel Poc. Při schvalování pesticidů je navíc přehlíženo množství aspektů, jako jsou dlouhodobé dopady na životní prostředí a biologickou rozmanitost či vliv koktejlového efektu různých látek na náš imunitní a nervový systém. V případě vědecké nejistoty je proto potřeba bezpodmínečně uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti. V dnešní době navíc existuje řada nízkorizikových látek, jejichž používání je však spíše světlou výjimkou. Pesticidy chemického původu sice poskytují rychlý účinek, jedná se však o krátkozraké řešení, proto bychom měli vyhledávat jejich funkční alternativy.

 

Dvojí kvalita potravin

Zpráva z vlastní iniciativy

Rozprava a hlasování: Čtvrtek, 13. září 2018

Krátké shrnutí: Spotřebitelé z různých zemí se stěžují, že nemají přístup ke stejně kvalitním obchodním produktům. Dvojí kvalita potravin zvyšuje nedůvěru k fungování jednotného trhu Unie, a proto si vyžaduje evropské řešení. Ať už se jedná o známou potravinu, nápoj, kosmetiku nebo čistící prostředek, pokud se produkt tváří identicky, mělo by dojít k zvážení, jestli se nejedná o nekalou obchodní taktiku a neměly by být do řešení zapojeny relevantní instituce. Spotřebitelské preference by neměly být zneužívány ke snižování kvality nebo tvorbě různých kvalitativních stupňů na různých trzích. Je zjevné, že by mělo dojít k změně směrnice o nekalých obchodních praktikách. Evropští spotřebitelé by si měli být jisti, že je s nimi zacházeno férově a rovnocenně. Není možné, aby Unie akceptovala zboží a také spotřebitele druhé třídy.

 

Strategie pro plasty

Zpráva z vlastní iniciativy

Rozprava: Středa, 12. září 2018

Hlasování: Čtvrtek, 13. září 2018

Krátké shrnutí: Implementace Evropské strategie pro plasty představuje nedílnou součást procesu přeměny na oběhové hospodářství. Představuje rovněž nástroj na dosažení Cílů udržitelného rozvoje, a konkrétně pak prevence a snížení odpadu v moři. K tomu, aby implementace strategie byla úspěšná, je nutné vytvořit optimální hospodářské nástroje na úrovni Unie, které budou podněcovat trh sekundárních plastových surovin a dělat recyklaci hospodářsky výnosou.

 

Situace v Maďarsku

Podnět Radě

Rozprava: Úterý, 11. září 2018

Hlasování: Středa, 12. září 2018

Krátké shrnutí: Maďarsko je posledních 7 let pravidelným předmětem diskusí v Evropském parlamentu. Rada Evropy, Organizace spojených národů i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě poukazují na možné ohrožení principů liberální demokracie. Obavy o ústavní pořádek, volební systém, nezávislost soudnictví a jiných institucí, korupce, svoboda projevu a akademická svoboda jsou častými aspekty, které v tomto ohledu bývají skloňovány. Kvůli nim se opět spustila diskuse o aktivaci článku 7 Smlouvy o Evropské unii. Hlasování v Parlamentu prokáže, jak se k vývoji událostí staví většina členů Evropského parlamentu.

 

Evropský sbor solidarity

Návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady

Rozprava: Pondělí, 10. září 2018

Hlasování: Středa, 12. září 2018

Krátké shrnutí: Evropský sbor solidarity společně s programem Erasmus+ jsou jasným příkladem závazku, který Evropská unie dává mladým lidem do věku 30 let. Sbor solidarity je efektivním nástrojem, jak dosáhnout zapojení mladých do aktivit s evropskou dimenzí. Dobrovolnictví, které je ve sboru hlavním principem, může být vykonáváno v průběhu 2 měsíců až jednoho roku, dovolí mladým se stát součástí mezinárodní skupiny lidi pracujících na projektech s jasnou přidanou hodnotou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *