Uncategorized

Přehled témat druhého říjnového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 22. –  25. října 2018 ve Štrasburku

Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů

Prohlášení Komise

Rozprava: úterý, 23. října 2018

Hlasování: čtvrtek, 25. října 2018

Krátké shrnutí: Zneužití algoritmů, falešné uživatelské účty a falešné zprávy sloužící k volební manipulaci jsou pro fungování demokracie rizikem. Naše rezoluce je důležitým krokem v boji proti těmto závažným problémům. V březnu tohoto roku došlo k odhalení toho, že společnost Cambridge Analytica zneužila informace 87 milionů uživatelů Facebooku k politickým účelům. Skupina Socialistů a demokratů byla prvním, kdo požadoval vyšetření skandálu Evropským parlamentem. Je nutné ochránit naše demokratické volby před nežádoucím a škodlivým vměšováním, které ohrožuje náš liberální styl života. Potřebujeme řešit jádro problému. Tím jsou algoritmy, které čtou občany jako otevřené knihy a jsou proto velmi jednoduchým nástrojem, jak jimi manipulovat, šířit nenávist a lži. Socialisté a demokraté volají po tom, aby společnosti, jejichž obchodní model je založen na algoritmech, bezodkladně zakročily proti těmto negativním dopadům.

 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly

Návrh usnesení a rozpočtu

Rozprava: pondělí, 22. října 2018

Hlasování: středa, 24. října 2018

Krátké shrnutí: Tento rozpočet představuje poslední rozpočet před evropskými volbami. Evropští občané si zaslouží jasný důkaz toho, že jejich zástupci i nadále bojují za lepší budoucnost. Socialisté a demokraté proto zajistili, aby v návrhu rozpočtu figurovalo navýšení prostředků pro boj proti nezaměstnanosti mladých, která je na jihu Evropy stále vysoká. Dále zajistili navýšení prostředků na opatření proti změně klimatu či zvýšení rozpočtu Erasmu+ o 20 procent. Na tahu jsou nyní členské státy v Radě. Měly by nám všem dokázat, že jsou schopny dostát svým závazkům a slibům, které daly občanům.

 

Pracovní program Komise na rok 2019

Prohlášení Komise

Rozprava: úterý, 23. října 2018

Krátké shrnutí: Nastal čas obnovit důvěru občanů, podniknout silnou akci v boji proti změně klimatu a chudobě, implementovat Evropský pilíř sociálních práv, najít konečné řešení krize v Eurozóně a zajistit robustní rozpočet pro sociální kohezi. Přesně tyto problémy by měl adresovat pracovní program Komise na příští rok. I vzhledem k blížícím se volbám není možné odkládat problémy a nevyhnutelná rozhodnutí.

 

Redukce jednorázových plastových výrobků

Návrh směrnice

Rozprava: pondělí, 22. října 2018

Hlasování: středa, 24. října 2018

Krátké shrnutí: Vůči neustále narůstajícímu znečištění našich moří plastovým odpadem nemůžeme zůstat nečinní. V prvé řadě však musíme změnit naši kulturu založenou na produkci nadbytečného množství plastových výrobků a jejich plýtvání. Krokem vpřed k záchraně oceánů a uvědomělé společnosti bylo i hlasování ve výboru ENVI. Zajistili jsme, že do roku 2025 bude muset být 90 % plastových lahví nejen posbíráno, ale i recyklováno. Rovněž došlo k posílení principu „znečišťovatel platí“, kdy by producenti plastových výrobků měli být nově zodpovědní za náklady spojené s úklidem znečištění způsobeného jejich produkty. Omezení plastů je pro ochranu životního prostředí a tedy i našich životů zcela nezbytné.

 

Kvalita pitné vody

Návrh směrnice

Rozprava: pondělí, 22. října 2018

Hlasování: středa, 23. října 2018

Krátké shrnutí: Občané musí mít jistotu, že kohoutková voda, kterou pijeme, je čistá a zdravotně nezávadná. Tato zpráva je milníkem, který zajistí kvalitní a dostupnou pitnou vodu napříč Evropskou unií. Ochrana veřejného zdraví je pro sociální demokracii odjakživa prioritou, proto jsme do nařízení prosadili i opatření týkající se látek narušujících hormonální soustavu. Poskytovatelé pitné vody musí zajistit dostupnost vysoce kvalitní pitné vody, ochranu životního prostředí, i se zasadit o to, aby nedocházelo k jejímu plýtvání.  Proto budeme dále tlačit na to, aby nařízení obsahovalo smysluplné a konkrétní kroky, které zajistí přístup k pitné a čisté vodě i pro zranitelné a marginalizované skupiny.

 

Infrastruktura pro alternativní paliva

Návrh usnesení Evropského parlamentu

Rozprava: čtvrtek, 25. října 2018

Hlasování: čtvrtek, 25. října 2018

Krátké shrnutí: Udržitelná mobilita i průmyslová výroba vyžaduje ambiciózní cíle týkající se emisí CO2 z dopravy, evropskou výrobu elektrických baterií a komplexní infrastrukturu pro alternativní paliva. Neexistence celoevropské sítě je konzervativci často zmiňována jako překážka vzniku nízkoemisní dopravy. Pevně doufám, že naši pravicoví kolegové neoslabí výsledky, kterých dosáhl výbor Evropského parlamentu pro dopravu. Jako Skupina Socialistů a demokratů proto vyzýváme Komisi, aby urychlila revizi legislativy, předložila ambiciózní cíle v oblasti infrastruktury a vymezila více prostředků na budování infrastruktury pro alternativní paliva. Kvůli nečinnosti komise a členských států jsme ztratili již příliš mnoho času. Naštěstí však ještě není pozdě.
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *