Uncategorized

Přehled témat listopadového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 12. – 15. listopadu 2018 ve Štrasburku

Rozprava s německou kancléřkou A. Merkel o budoucnosti Evropy

Rozprava: úterý, 13. listopadu 2018

Krátké shrnutí: Evropa momentálně potřebuje odhodlání, vedení a transparentnost. Potřebuje více sociální odpovědnosti a lidskosti. Očekáváme, že Angela Merkel přednese silný projev, ve kterém nám odhalí skutečnou evropskou vizi. Projev, který nebude jakkoliv negativně ovlivňován její vlastí stranou, Evropskou lidovou stranou, ani pravicovými uskupeními, se kterými lidovci v některých zemích vládnou.

 

Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP

Tematická rozprava

Rozprava: středa, 14. listopadu 2018

Krátké shrnutí: Byla to právě skupina Socialistů a demokratů, která se postarala o začlenění tohoto tématu na agendu plenárního shromáždění. Musíme se postarat o integritu našeho volebního systému a ochránit ho před online i offline vměšováním. Jinak dojde k ohrožení naší demokracie a liberálního způsobu života. Musíme se také postarat o to, aby naši diskuzi následovaly i konkrétní činy. Pokud chceme dosáhnout výsledků, měli bychom se zaměřit na jádro problému. Konkrétně se jedná o algoritmy, které čtou naše občany jako otevřené knihy, a které mohou být jednoduše využity k manipulaci, šíření nenávisti a lží.

 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021-2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody

Návrh usnesení

Rozprava: úterý, 13. listopadu 2018

Hlasování: středa, 14. listopadu 2018

Krátké shrnutí: Výbor pro rozpočet svým hlasováním 5. listopadu potvrdil naši odhodlanost zajistit Evropské unii potřebné prostředky pro období po roce 2020. Plenárnímu shromáždění nyní bude předložena zpráva, která požaduje řádné financování stávajících politik, podporu významných programů jako je Erasmus+ i opatření proti změnám klimatu alespoň ve výši 30 %. Je velmi důležité, aby nové iniciativy byly financovány novými prostředky a nedocházelo ke krácení rozpočtů fungujících a úspěšných programů. Očekáváme, že v plenárním hlasování obdržíme silný mandát, který nám zajistí silnější pozici ve vyjednávání s Radou i Komisí.

 

Balíček čisté energie

Návrh nařízení a dvou směrnic

Rozprava: pondělí, 12. listopadu 2018

Hlasování úterý, 13. listopadu

Krátké shrnutí: Díky vedení skupiny Socialistů a demokratů se Evropskému parlamentu podařilo přesvědčit členské státy, aby došlo k navýšení ambicí týkající se energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie. Našim záměrem je sladit unijní cíle se závazky v rámci Pařížské dohody. Věříme, že Unie musí stát v čele přechodu k nízkouhlíkové ekonomice a v boji proti změnám klimatu. Proto jsme také prosazovali ambicióznější cíle, administrativní zjednodušení, právní jistotu a zajištění spravedlivého přechodu.

 

Balíček telekomunikačních služeb

Návrh směrnice a nařízení

Rozprava: středa, 14. listopadu 2018

Hlasování: středa, 14. listopadu 2018

 Krátké shrnutí: Těší nás, že konečně finišujeme telekomunikační balíček hlasováním o Kodexu pro telekomunikační komunikaci. Digitalizace naši společnost mění neskutečným tempem, kterému je třeba přizpůsobit i naši digitální infrastrukturu, správu a služby. Jinak v konkurenci neobstojíme. Kodex pomůže Evropu přenést do doby vysokorychlostního propojení optickými vlákny a 5G internetem, přitom zajistí nízké ceny a možnost volby pro spotřebitele. Socialistům a demokratům se navíc podařilo prosadit volání do jiných členských států EU za částku, která nepřevýší 19 centů za minutu. Rovněž dojde k posílení evropských regulačních orgánů, které budou dodržovat dohodnutá pravidla. Nadále však bude pokračovat práce na vytvoření nové evropské agentury Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Konečná podoba Kodexu je velkým úspěchem Evropského parlamentu a skupiny Socialistů a demokratů.

 

Práva a povinnosti cestujících v železniční dopravě

Návrh nařízení

Rozprava: středa, 14. listopadu 2018

Hlasování: čtvrtek 15. listopadu 2018

Krátké shrnutí: Služby jsou pro nás jádrem dopravní politiky, která poskytuje vysokou ochranu cestujících a podporuje rozvoj železniční infrastruktury. Touto zprávou posilujeme práva cestujících v celé Evropě. Podařilo se nám dosáhnout toho, že regionální železniční služby budou zahrnuty do nařízení o právech cestujících v železniční dopravě, aby se zajistilo, že budou vypláceny náhrady zpoždění. Jejich výše bude navíc navýšena. Rovněž chceme zajistit, aby naši občané mohli spojit výhody mobility po železnici a na kole. Přeprava kol na palubě jakéhokoli vlaku v EU bude díky tomu brzy realitou. Železniční systémy budou také konečně zpřístupněny osobám se sníženou pohyblivostí, které nebudou muset předem informovat železniční stanice o plánovaných cestách. Železniční služby musí být bezpečné a přístupné všem občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *