Uncategorized

P. Poc: napravili jsme chyby v rozpočtu EU na rok 2019, kterých se dopustila Rada

Evropský parlament dnes schválil rozpočet na rok 2019 ve výši 165,8 miliardami eur. Díky evropským sociálním demokratům se zaměří na boj proti chudobě, posílení evropské vědy, vzdělání, zaměstnanosti mladých a opatření spojené se změnou klimatu.

Evropský parlament rozpočet schválil za pět minut dvanáct,” komentuje letošní vyjednání europoslanec Pavel Poc, “smírčí rozhovory o prvním návrhu nedopadly kvůli ministrům z členských zemí, kteří odmítali přistoupit na to, že by do evropské vědy investovaly prostředky, které se nevyužily z rozpočtu pro rok 2017.

Evropská komise tak byla letos nucena narychlo předložit druhý návrh rozpočtu, který ostatní dvě instituce, Rada a Parlament, musely projednat v extrémně rychlém tempu. Jinak by muselo dojít k použití tzv. rozpočtového provizoria. Rozpočet by se tedy odvíjel od toho současného.

Výsledek Socialistů a demokratů je skvělý. Díky našemu tlaku bude vědeckému programu Horizon 2020 dodatečně přiznáno dalších 150 milionů eur. Programu Erasmus+ dalších 240 milionů eur, což je výborná zpráva pro české studenty a všechny ostatní, kteří by jej chtěli využít, jelikož díky tomu bylo zajištěno dalších 130 tisíc stipendií. Navýší se rovněž prostředky pro Iniciativu podpory zaměstnanosti mládeže, ze které čerpají Karlovarský a Ústecký kraj, i míra financování opatření spojených se změnou klimatu. Splníme konečně náš slib, že na ně vyčleníme 20 % rozpočtu,” dodává Pavel Poc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *