Uncategorized

P. Poc: Vzali jsme lidovcům z ruky snahu rozhodovat o látkách v našich potravinách v tajnosti za plentou

Evropský parlament hlasoval o tom, jak transparentní bude schvalování potravinových látek jako pesticidy, GMOs, aditiva či barviva.

Jedná se o nařízení, jehož stínovým zpravodajem je europoslanec Pavel Poc, který zajistil, že veřejnost bude moci nad rámec současného přístupu k informacím na vyžádání těžit také z povinného a systematického zveřejňování ze strany Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA).

„Dnešní skvělý výsledek ovlivní důvěru veřejnosti v práci EFSA, v rozhodování Evropské komise, naší legislativní práci, ale i v bezpečnost potravin na vnitřním trhu. Lidé nás již delší dobu žádají o více informací týkajících se toho, jak a na základě čeho se posuzuje bezpečnost látek, které se dostávají do potravin. Jde o jejich bezpečnost, kterou my dnešním hlasováním dokázali zajistit.“

„Jsem rád, že se kolegům z Evropské lidové strany (EPP) nepodařilo prosadit, aby posuzování probíhalo bez přístupu veřejnosti, v tichosti za plentou, i když se o to usilovně od počátku vyjednávání nové legislativy snažili. Myslím, že jsme tím dnes dali jasně najevo, že sociální demokraté jejich obavám pouze nenaslouchají, ale také se je snaží eliminovat.“

„Náš současný autorizační systém je založen na povinnosti žadatele prokázat nezávadnost svého produktu. To však v minulosti mohlo vést k tomu, že si některé firmy mohly kupovat příznivé studie, nebo naopak zatajovat nepříznivé výsledky. Těmto praktikám jsme se dnes rozhodli zabránit tím, že poskytneme nezávislým vědcům a veřejnosti včasný přístup ke kompletním informacím.“

„Samozřejmě, že není nic špatného na tom, že se průmysl obává o svou konkurenceschopnost. Ochrana autorských práv a patentů je důležitá, domnívám se však, že je touto i jinou legislativou chráněna zcela dostatečně. Není za ni třeba platit snížením kvality a bezpečnosti potravin.“

„Princip předběžné opatrnosti musí konečně dostat přednost před současnou praxí, kdy na našem trhu zůstává řada účinných látek nehledě na to, že EFSA nemá dostatečná data o jejich nezávadnosti. Evropská komise dnes v podstatě toleruje, že žadatelé EFSA neposkytují data, která jsou pro komplexní zhodnocení látek nezbytné. Nechávat na trhu látky, o kterých nevíme, zda jsou bezpečné, je zatraceně nebezpečný hazard s lidským zdravím.“

„Není důvod oddalovat zveřejnění nedůvěrné verze žádosti, u které ani samotný žadatel nepředpokládá, že by ho zveřejnění nějakým způsobem poškodilo. Proto absolutně nepochopím, proč se EPP snažilo sabotovat jakoukoliv smysluplnou veřejnou kontrolu dat zasílaných průmyslem. Naše frakce Socialistů a demokratů dnes také jasně odmítla, aby EFSA měla za veřejné peníze pro soukromý profit dokazovat, co je, a co není důvěrné. Důkazní břemeno musí být vždy na žadateli. Proto jsme také požádali o jmenovitá hlasování, aby bylo vidět, kdo to naopak podporovat chce.“

„Hlasování jasně ukázalo, kdo je na straně bezpečnosti potravin a oprávněných požadavků veřejnosti a na druhé straně, pro koho je bezpečnost potravin jen nutnou překážkou pro dosažení co nejvyššího zisku. Možná je to i vodítko pro voliče, kterým toto není lhostejné, jak za půl roku přistupovat k evropským volbám.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *