Uncategorized

Přehled témat prosincového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 10. – 13. prosince 2018 ve Štrasburku

Revize obecného potravinového práva v Evropské unii – nová pravidla pro transparentnost

Rozprava: pondělí, 10. prosince 2018

Hlasování: úterý, 11. prosince 2018

Návrh nařízení, Pavel Poc stínovým zpravodajem

Krátké shrnutí: V úterý proběhne významné hlasování, díky kterému evropská veřejnosti získá přístup k většímu množství informací Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Naše hlasování ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin potvrdilo, že odpovídáme na požadavky veřejnosti, která nás žádá o větší transparentnost, a že se kloníme na její stranu, nikoliv na stranu průmyslu. Teď to musíme dokázat i na plénu. Ochrana konkurenceschopnosti, autorských práv a patentů je samozřejmě důležitá a musí být zajištěna, nikoliv ale za cenu snížení bezpečnosti. Včasné zveřejňování informací v procesu hodnocení rizika je jediným způsobem, jak poskytnout EFSA nejlepší vědecké poznatky a zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zdraví veřejnosti i zvířat. V dnešním světě, kde jsou bohužel hnací silou všeho peníze, je jedinou nadějí pro občany mít robustní systém autorizací, který bude dostatečně odolný vůči ovlivňování zvenčí, a pokud k němu náhodou dojde, aby všechny podvodné praktiky byly rozpoznány a napraveny.

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019

Rozprava: úterý, 11. prosince 2018

Hlasování: středa, 12. prosince 2018

Postup: rozpočtový postup

Krátké shrnutí: Vyjednávání s Radou nebyla lehká. Zástupcům Socialistů a demokratů se však podařilo vyjednat nejlepší možný výsledek. V druhém návrhu rozpočtu na rok 2019 proto nalezneme Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých s rozpočtem až 350 milionů eur a navýšenou obálku programu Erasmus+ o 240 milionů eur. Opatřením spadajícím pod boj proti klimatickým změnám bude navíc věnováno 24, 5 milionů eur. Musíme si uvědomit, že bez rozpočtu s potřebnou výší nemůžeme řádně sloužit našim občanům. Teď je řada na Radě, aby prokázala stejnou míru závazku a odhodlání a navýšení rozpočet schválila.

Závěry a doporučení Zvláštního výboru pro terorismus

Rozprava: úterý, 11. prosince 2018

Hlasování: středa, 12. prosince 2018

Zpráva z vlastní iniciativy, usnesení Evropského parlamentu

Krátké shrnutí: Hrozby spojené s terorismem Evropskou unii v posledních letech donutily podniknout změny ve svém regulačním rámci. Ty musely být vyváženého charakteru a vzít v potaz jak otázku bezpečí, tak i respekt k základním právům. Zvláštní výbor pro terorismus završil velmi komplexní a nelehký úkol. Jedním z hlavních výstupů a požadavků je zlepšení mechanismu spolupráce a výměny informací i zvýšení kybernetické bezpečnosti. Je odpovědností členských zemí podniknout potřebné kroky nutné k tomu, aby zamezily toku peněz používaných právě k financování terorismu. Stejně tak je zásadní ochránit oběti a zlepšit prevenci, do které spadají i vzdělávací aktivity o tom, jak čerpat a vyhodnocovat informace z různých médií.

Asociační dohoda s Ukrajinou

Rozprava: úterý, 11. prosince 2018

Hlasování: středa, 12. prosince 2018

Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou

Krátké shrnutí: Bezpečností situace v našem východním sousedství zůstává velmi nestabilní. Jak ukazuje nedávný incident v Kerčské úžině, tak napětí může dále eskalovat. Naše skupina S&D jasně odsoudila použití vojenské síly ze strany Ruské federace a snahy přeměnit Azovské moře v ruské „vnitrozemské jezero“. Podporujeme veškeré kroky, které povedou k deeskalaci současné situace, aby nedošlo k dalšímu ohrožení civilistů a vzdalování se od řešení konfliktu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *