Uncategorized

Evropský parlament chce řešit opožděné platby faktur. Komplikují život všem a ohrožují malé a začínající podnikatele, říká P. Poc

Na problémy nekalých platebních praktik až příliš často narážejí malé a střední podniky. Situaci se snaží řešit europoslanci a předkládají soubor právních i dobrovolných opatření, které mají menším a začínajícím podnikatelům pomoci.

Podle průzkumu platebních zvyklostí se v Evropě až 95 procent podniků potýká s opožděnými platbami, které jsou často způsobeny úmyslně. Ty pro ně v lepším případě znamenají kratší pozastavení činnosti či dodatečné náklady vynaložené na boj s pozdními plátci. V horším případě, a zejména u menších a začínajících podniků, konečnou.

„To, že společnost nemůže zaplatit za své závazky z důvodů finančních potíží nebo administrativních problémů je akceptovatelné. Rozhodně ale nepovažuji za standartní, aby v téměř polovině, tedy 50 procentech opožděných plateb hrálo hlavní roli úmyslné pozdržování transakce,“ komentuje situaci na evropském trhu europoslanec Pavel Poc.

„Malé a střední podniky se oproti těm velkým pořád nachází v nevýhodnější pozici. Zatímco větší subjekty svou pohledávku tzv. vykryjí jinou likviditou, pojištěním, úvěrovými kontrolami nebo zárukami, pro menší podniky může absence platby znamenat úplné zastavení činnosti,“ dodává Pavel Poc.

Europoslanci proto schválili zprávu, kterou Evropskou komisi, členské země i sdružení podnikatelů vybízejí k aktivnějšími přístupu v řešení tohoto problému. Navrhují zlepšit vymahatelnost vnitrostátních právních předpisů, zpřísnit právní terminologii, transparentnost a kontrolu. Dále také způsoby, jak pozitivně motivovat platební kulturu a zavést bezplatné a důvěrné mediační služby dostupné všem společnostem.

V Evropě každoročně dochází k bankrotu tisíců malých, středních a začínajících podniků, kterým nebyly zaplaceny včas faktury a ony se ocitají de facto v kleštích, které svépomocí nemůžou otevřít,“ zmiňuje Pavel Poc, „je naprostou nutností zvýšit informovanost o právech poškozovaných.  Je tristní, že jen 27 procent malých podnikatelů zná svá práva vyplývající ze evropské směrnice o opožděných platbách.“

Přijetí žádaných opatření by mělo zlepšit situaci zejména v odvětví stavebnictví, veřejných služeb, dopravy, výroby, potravin a nápojů, IT/telekomunikací, které jsou dle průzkumu Evropského parlamentu nejvíce postiženy nekalými platebními praktikami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *