Uncategorized

Přehled témat lednového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 14. – 17. ledna 2019 ve Štrasburku

 

Postup Unie pro povolování pesticidů

Zpráva z vlastní iniciativy

Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019

Hlasování: Středa, 16. ledna 2019

Evropský parlament ve středu příjme závěrečnou zprávu speciálního Výboru pro autorizaci pesticidů, na které jsem se jako koordinátor výboru pro frakci S&D podílel. Ve zprávě navrhujeme řadu doporučení, jak autorizační systém zlepšit, aby bylo lépe chráněno veřejné zdraví, zdraví zvířat i životní prostředí a zároveň zajištěno dobré fungování trhu. Současná legislativa totiž mnoho důsledků používání pesticidů vůbec neřeší, nebo řeší nedostatečně, jako například jejich dlouhodobé dopady, toxicitu směsí, kombinační efekt různých chemických látek nebo jejich vývojovou neurotoxicitu. To, že některé látky nemají okamžité či akutní dopady bohužel neznamená, že je můžeme považovat za bezpečné. Naše doporučení pro členské státy, Evropskou komisi i Evropský úřad pro bezpečnost potravin jsou pouhou aplikací zásady předběžné opatrnosti, jelikož jimi chceme snížit vědeckou nejistotu ohledně rizik používání pesticidů.
Je potřeba zajistit speciální ochranu zvláště zranitelným skupinám, jako jsou děti a lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysoké expozici účinkům pesticidů. To je také důvod, proč požadujeme, aby pesticidy v budoucnu nebyly používány v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami. Upřímně věřím, že se všechna doporučení podaří prosadit, i když se je kolegové ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů snaží smést ze stolu. Z jejich zavedení do praxe bychom těžili všichni.

 

Představení programu činnosti rumunského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

Úterý, 15. ledna 2019

Evropské kormidlo převzalo Rumunsko v historický okamžik. V březnu poprvé dojde k odchodu jednoho člena Unie. V květnu se budou konat evropské volby a nadto je na stole několik zpráv, které musí být dokončeny předtím, než zasednou noví členové Evropského parlamentu. Bude velmi důležité slyšet, jak Rumunsko přistoupí k výzvě, kterou představuje práce na budoucím dlouhodobém rozpočtu EU, tedy Víceletém finančním rámci 2021-2027. Jsme připraveni spolupracovat s rumunským předsednictvím na ambicióznější sociální agendě a pilíři, reformě eurozóny a pokroku v daňových otázkách. Považujeme také za nesmírně důležité, aby Rumunsko zůstalo na správné cestě a splnilo závazek své premiérky zajistit správné fungování právního státu.

 

20. výročí měny euro

Slavnostní zasedání

Úterý, 15. ledna 2019

Společná měna je jedním z nejmarkantnějších výsledků evropské integrace. Na tomto projektu je nicméně stále třeba pracovat. Dokázala nám to poslední hospodářská a finanční krize, která odhalila křehkost celého systému. Evropa potřebuje stabilní měnovou unii a dostatečně silné nástroje, které dokážou předejít a řídit krizi. Jejich příkladem je dostatečný stabilizační rozpočet, skutečná evropská hospodářská vláda a daňová politika.

 

Program InvestEU

Zpráva o návrhu nařízení

Rozprava: Úterý, 15.ledna 2019

Hlasování: Středa, 16.ledna 2019

Evropský parlament bude hlasovat o založení nového programu, který má zajistit tvorbu pracovních míst, podporu investic a inovací skrze zefektivnění a zjednodušení evropských fondů. Cílem programu InvestEU je konkrétně v období 2021-2027 zmobilizovat dodatečné evropské investice v hodnotě 650 miliard eur. Skupina Socialistů a demokratů zajistila, aby program podpořil sociální infrastrukturu a programy společně s projekty, které musí být technicky a ekonomicky životaschopné. InvestEU musí poskytnout lepší přístup k financování malým a středním podnikům, kulturnímu a kreativnímu sektoru a podpořit klimatickou akci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *