Uncategorized

Stopka nelegálním množírnám psů a koček je běh na dlouhou trať, který nevzdávám

V květnu 2014 jsem se společně s odborníky z oblasti justice, státní správy, veterinárního lékařství a zástupci z neziskového sektoru účastnil konference “Stát a ochrana zvířat” v Senátu ČR. Mezi přítomnými panovala shoda na tom, že nelegální množírny psů a koček jsou závažným problémem, který nelze vyřešit jen změnou zákonů u nás v ČR nebo přísnějšími kontrolami. Jde přesně o ten druh problému, který se musí řešit na úrovni EU prostřednictvím společného systému identifikace a registrace.

Proto jsem v Evropském parlamentu ve spolupráci s evropskými ochranářskými organizacemi začal intenzivně pracovat na tom, aby se věci daly do pohybu. Během roku 2015 a 2016 jsem se ale bohužel opakovaně přesvědčil, že Evropská komise nepovažuje nelegální obchod s domácími mazlíčky za evropský problém, přestože jejich existence vážně ohrožuje zdraví zvířat i veřejnosti, evropské spotřebitele a fungování vnitřního trhu. Mezi úředníky Komise stále panuje názor, že jde o problém spočívající pouze ve správném prosazování a vymáhání existující legislativy.

V listopadu 2016 jsem se sešel s Asociací pro ochranu psů a koček (Cat and Dog Aliance), kteří mě seznámili s jejich studií, která upozorňovala na znepokojující údaje o aktuálním stavu obchodu se psy a kočkami na území Unie. Kromě velmi slabé právní ochrany je problémem i rozsah, v jakém se tato nelegální činnost odehrává. Nejenže v příšerných podmínkách trpí tisíce zvířat, ale černý obchod s nimi se tak rozrostl, že se stal doslova mezinárodní organizovanou trestnou činností. Proto jsme začali připravovat strategii, jak situaci změnit. Společně s dalšími europoslanci jsme začali tlačit na vznik celoevropského Akčního plánu boje proti nelegálnímu obchodu a na to, aby nově vzniklá unijní Platforma pro dobré životní podmínky zvířat zahrnovala také problematiku chovu domácích zvířat.

Samozřejmě, že se dnes potýkáme s řadou závažnějších problémů. To ale neznamená, že všechno ostatní máme nechat spát. Proto jsem v roce 2017 uspořádal v Bruselu několik setkání, kam jsme pozvali všechny zainteresované kolegy i zástupce nevládních organizací. Výsledkem bylo, že se mi v Evropském parlamentu podařilo prosadit, abychom začali pracovat na zpřísnění evropských  pravidel. Je to pochopitelně běh na dlouhou trať a finální podnět ke změně musí přijít ze strany Evropské komise a členských států, ale někdo musí závod odstartovat, jinak se nikdy neznačně běžet.

Během roku 2018 a 2019 se nám podařilo vypracovat v Evropském parlamentu usnesení, kde se mi podařil prosadit požadavek na vznik unijního systému identifikace a registrace a Akčního plánu EU, který by mimo jiné zlepšil naše pravidla, zavedl velmi přísné tresty a zaměřil se na prodej mazlíčků přes internet. Teď bohužel narážíme na omezenou kapacitu zasedání Parlamentu koncem současného mandátu. Pokud se nám podaří usnesení dostat na poslední plénum Evropského parlamentu v dubnu, budeme mít v ruce nástroj, kterým můžeme tlačit na Evropskou komisi, aby problém začala konečně řešit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *