Uncategorized

Přehled témat druhého březnového plenárního zasedání ve Štrasburku


Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 25. – 28. března 2019 ve Štrasburku

Finální posvěcení nařízení o hnojivých výrobcích
Rozprava i hlasování: středa, 27. března 2019
Ve středu bude Parlamentem konečně posvěcena dohoda o nařízení o uvádění hnojivých výrobků na evropský trh, jehož jsem byl stínovým zpravodajem ve Výboru ENVI. Náš výbor měl kompetence primárně v oblasti limitů pro toxické látky jako kadmium, arzen či olovo. Jak dopadl náš boj za nízké (bezpečnější) limity a značení výrobků, se dozvíte zde: http://pavelpoc.cz/2018/11/bitva-o-limitech-tezkych-kovu-jako-arzen-kadmium-ci-olovo-v-mineralnich-hnojivech-dobojovana-jake-jsou-vysledky/

Ochrana pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Návrh směrnice
Hlasování i rozprava: středa, 27. března
Socialisté a demokraté tvrdě bojovali o zajištění lepší ochrany pracovníků před karcinogenními a mutagenními látkami. Očekává se, že nová pravidla zlepší zdraví více než jednoho milionu pracovníků a předejdou více než 22 000 případům nemocí z povolání. To je důležitý krok vpřed, který ukazuje, že nikdy nepřestaneme bojovat za zlepšení zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Jako člen skupiny Poslanci proti rakovině jsem se však zavázal, že v příštích pěti letech půjdeme v boji proti rakovině ještě dál.

Finanční trestné činy, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem
Zpráva Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
Rozprava: pondělí, 25. března
Hlasování: úterý, 26. března
Chceme, aby společnosti platily minimální efektivní daňovou sazbu ve výši alespoň 18 %. Zatímco pracovníci v zemích OECD platí na daních více než jednu čtvrtinu mezd, nadnárodní společnosti často platí skoro 0% daně nebo se daním dokonce zcela vyhýbají. EU se musí zabývat problémem praní špinavých peněz a uvědomit si, že současný institucionální rámec tomu nestačí. Spolupráce mezi orgány členských států v případech přeshraničních finančních trestných činů je pomalá a neefektivní. Proto potřebujeme mechanismy na úrovni EU, které zajistí řádný dohled nad jednotným evropským trhem a volným pohybem kapitálu.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Návrh nařízení
Rozprava: úterý, 26. března
Hlasování: středa, 27. března
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti je díky přesunu zaměření z národní na regionální úroveň nyní flexibilnější. Investice pro města a jejich udržitelný rozvoj měst jsme téměř zdvojnásobili, a to z 6 na 10 %. Minimálně 5 % by mělo jít malým vesnicím a venkovským oblastem, které zasáhla krize. Investiční klauzule nově nabídne větší flexibilitu v rámci členských států na podporu klíčových oblastí, které jsou v zájmu našich občanů. Jde o obří úspěch, který povede k tvorbě pracovních míst a udržitelnému růstu evropských regionů.

Balíček mobility
Návrh směrnice a dvou nařízení
Rozprava: středa, 27. března
Balíček mobility ovlivní blahobyt 3,6 milionu profesionálních řidičů v Evropě. Socialisté a demokraté mají při vyjednávání skvělou pozici, která pomůže nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou práv a bezpečností pracovníků a udržením dostatečného prostoru pro podniky, aby mohly prosperovat. Zejména, pokud jde o ty malé a střední. Nalézt rovnováhu není vždy jednoduché, ale ve zprávě o přístupu na trh ukazujeme, jak uzavřít mezery, aby se předešlo podvodům, jako je vyhýbání se spravedlivým platům pro řidiče vytvářením společností s fiktivním sídlem. Nedovolíme, aby větší flexibilita byla na úkor řidičů. Chceme, aby pravidla v dopravě byla lépe vynucována. Sociální demokraté budou nadále pracovat na tvorbě sociálně spravedlivé Evropy a ekonomickém sblížení mezi Východem a Západem.

Vnitřní trh s elektřinou
Balíček tří nařízení a směrnice
Rozprava: pondělí, 25. března
Hlasování: úterý, 26. března
I tam, kde trhy a systémy fungují dobře, může z různých důvodů vypuknout krize s elektřinou, ať už jde o extrémní povětrnostní podmínky, kybernetické útoky nebo jen nedostatek paliva. V řadě případů mají krize přeshraniční dopady, zejména tam, kde je elektrická soustava již integrována. Delší období chladu nebo vlna horka mohou ovlivnit hned několik členských států, a i incidenty, které začaly lokálně, se mohou rychle šířit přes hranice. Na to se musíme připravit zaplněním legislativních mezer, které dnes máme.

Závěry Evropské rady ze dne 21.-22. března ohledně vystoupení Spojeného království z EU
Prohlášení Rady a Komise
Rozprava: středa, 27. března 2019
Evropská rada ukázala vedení, kde Theresa Mayová selhala. Její návrh na odklad brexitu do konce června bez jasného plánu toho, co by udělala s časem navíc, byl nerealistický a jen by prohloubil propast mezi oběma stranami. Brexit byl o tom získat zpět kontrolu, místo toho jsme ale svědky snah britské premiérky rezignovat na stěžejní rozhodnutí a házet vinu na ostatní. Nacházíme se v nouzové situaci. Pro Mayovou jde beze sporu o poslední výstřel.

Více informací:
Socialisté a demokraté v EP, 2019: https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-groups-news-european-parliaments-plenary-session-strasbourg-25-28-march-2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *