Uncategorized

Přehled témat druhého dubnového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD)
Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu,
Místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):
Plenární zasedání EP 15. – 18. dubna 2019 ve Štrasburku

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci
Návrh nařízení, Pavel Poc stínový zpravodaj
Rozprava: úterý, 16. dubna 2019
Hlasování: středa, 17. dubna 2019
Vyjednali jsme takovou podobu potravinového práva, která výrazně zvýší bezpečnost potravin na našem trhu. Revize potravinového práva totiž řeší celý proces povolování látek, kontroly a vůbec vše, co se týká produkce potravin. Firmy už nebudou moci zatajovat studie a data o jejich nepříznivých dopadech nebo si kupovat příznivé výsledky. Už žádná kauza typu Monsanto papers. Jako stínový zpravodaj jsem se postaral dále o častější kontroly laboratoří a jiných výzkumných institucí, kde si průmysl zadává studie. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA bude mít konečně povinnost aktivně zveřejňovat podpůrné údaje týkající se žádostí o povolení, které budou veřejně dostupné. Dojde díky tomu ke zvýšení kontroly ze strany veřejnosti i nezávislých vědců. Do úvodních prohlášení se mi navíc podařilo prosadit, že by orgány veřejné moci měly informovat o případech záměrného porušení unijních předpisů spáchaných podvodnými nebo klamnými praktikami, které by mohly představovat riziko pro zdraví lidí i zvířat.

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Prohlášení Evropské rady a Komise
Rozprava: středa, 17. dubna 2019
Vítáme rozhodnutí lídrů Evropské unie posunout datum vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Toto rozhodnutí chrání unijní zájmy, snižuje riziko výstupu země do června bez dohody a dává čas britské vládě přijít s novými návrhy na bližší uspořádání vztahů nebo vyhlášení nového referenda. Na rozdíl od vlády Spojeného království evropští lídři opět prokázali svou zodpovědnost. Pochopili, že přestože organizace nadcházejících voleb představuje určité komplikace, jsou tyto potíže pořád méně důležité, než dávat v sázku budoucí spolupráci Unie a Velké Británie.

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie
Návrh směrnice
Rozprava: pondělí, 15. dubna 2019
Hlasování: úterý, 16. dubna 2019
Osoby oznamující porušení práva dosud hráli velmi důležitou roli, ať už se jednalo o pochybné daňové dohody mezi vládami a nadnárodními korporacemi nebo manipulaci v rámci politických kampaní. Bohužel ale kvůli svým oznámením tyto osoby zároveň musely čelit trestnímu stíhání nebo profesním postihům. Poprvé v historii dojde tento týden k přijetí legislativy, která oznamovatele ochrání, ať už se nacházejí kdekoliv na území Unie. Osoby oznamující porušení práva si dále budou moci vybrat, jestli se obrátí na vnitřní nebo externí kanály. Ty poslední jsou relevantní zejména v situaci, kdy pro oznamovatele není možné škodlivé aktivity oznámit ve vlastní organizaci.

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii
Návrh směrnice
Rozprava: úterý, 16. dubna 2019
Hlasování: úterý, 16. dubna 2019
Miliony pracovníků v Evropské unii jsou stále podrobeni nedobrým pracovním smlouvám a podmínkám, do kterých spadají nejisté krátkodobé závazky nebo tzv. těžce předvídatelné pracovní závazky na zavolanou. Díky této směrnici jsme docílili toho, aby byly například pracovníci na zavolanou odškodněni, pokud zaměstnavatel na poslední chvíli zruší jejich povolání. Společnosti budou také moci požádat své zaměstnance pracovat na flexibilní úvazky jen omezenou dobu a budou jim muset dostatečně dopředu oznámit, pokud budou pracovat na nové směně. Členské země budou dále muset zakročit proti zneužívajícím školícím praktikám, kdy kupříkladu dochází k tomu, že zaměstnanci musí platit za své školení vyžadované zaměstnavatelem.

Evropský orgán pro pracovní příležitosti
Návrh nařízení
Rozprava: úterý, 16. dubna 2019
Hlasování: úterý, 16. dubna 2019
Evropská unie čítá zhruba 20 milionů mobilních pracovníků, což jen podtrhuje nutnost ochrany pracovních a sociálních práv a spravedlnosti na vnitřním trhu. Dohoda, které jsme dosáhli, zajišťuje vznik agentury, která bude napomůže dohlížet na implementaci evropského pracovního práva, bojovat proti jeho zneužívání, proti neevidované práci a novodobému pracovnímu otroctví. Zajistili jsme, aby v řídící radě orgánu byli zastoupeni sociální partneři, kteří jejímu chodu přispějí vlastními zkušenostmi a znalostmi. Vznik této instituce je výhrou evropské sociální demokracie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *