Uncategorized

Volební program v kostce: Co budu dělat pro férovější Evropu?

Volební program ČSSD do evropských voleb v v kostce:

Základem našeho programu je boj proti nerovnosti. Dotáhneme do konce náš boj proti dvojí kvalitě potravin. Zajistíme spravedlivou společnou zemědělskou politiku a prosadíme nutná opatření pro udržení vody v krajině. Připravíme dlouhodobý investiční plán pro průmysl, vědu a inovace při přechodu na oběhovou ekonomiku. A chceme stejnou mzdu za stejnou práci všude v Evropě. Budeme bojovat za slušné minimální mzdy, protože chudoba pracujících je morálně a ekonomicky neomluvitelná. Chceme také dostupnou zdravotní péči a férovou lékovou politiku pro všechny. Posílíme společnou ochranu hranic a policejní a soudní spolupráci proti nelegální migraci, přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Sociální demokracie prostě chce bezpečnou a férovou Evropu.

Jak si představujete své osobní zapojení do práce Evropského parlamentu. Čemu konkrétně se chcete věnovat vy osobně?

Já řadu let řeším věci, které nás zabíjejí. Chci dostat pod kontrolu nebezpečné látky v našem životním prostředí, v potravinách, vodě, vzduchu i v půdě a řešit důsledky jejich působení na nás, jako je rakovina, cukrovka, poruchy plodnosti a další nemoci. A taky důsledky jejich působení na přírodu, jako je vymírání zvířat a ničení ekosystému. Mimochodem musíme také zachránit účinnost antibiotik, jinak se nám zhroutí zdravotnictví, tak jak ho známe.

Měla by se Evropská unie nějak změnit. V čem?

Evropská unie především potřebuje změnu ve vedení a směřování. Ona dosavadní pravicová politika pomohla opravdu jen těm nejbohatším a posílila nerovnosti ve společnosti. My musíme evropskou politiku zaměřit na kvalitní pracovní místa, spravedlivé sociální zabezpečení, dostupnou zdravotní péči, zdravé životní prostředí. Musíme prostě snižovat nerovnostmi mezi lidmi, regiony i zeměmi. Evropská unie musí sloužit lidem a ne nadnárodním korporacím.

Ve které frakci Evropského parlamentu budete v případě zvolení pracovat?

Já budu pracovat v takové politické frakci, která chce zaručit lidem prosperitu, sociální a ekologický pokrok, aniž bychom při provádění nutných změn nechali nějaké občany nebo území pozadu. Frakci, která chce jednotnou Evropu a zároveň respektuje národní rozmanitosti, a to je frakce Evropských socialistů a demokratů.

Na co by měla Evropská unie  vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých částech by měla posílit, a kde omezit?

Evropská unie vydává největší část rozpočtu na podporu udržitelného růstu a tvorby pracovních míst, na podporu méně rozvinutých regionů a na společnou zemědělskou politiku. To je dobře, to je správné. Je ale potřeba posílit finance na vzdělání, vědu a inovace a taky na bezpečnost a boj s klimatickou změnou. Lze to udělat na úkor zbytečných výdajů spojených se správou, třeba ukončit zbytečné stěhování Parlamentu.

Je podle Vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky. Které jazyky vy osobně ovládáte?

Angličtina je naprosto nezbytná. Tu samozřejmě ovládám. A alespoň jeden z velkých evropských jazyků je výhodou a u mě je to němčina. Ovládám samozřejmě ruštinu, což je výhodné pro komunikaci s kolegy z bývalého Východního bloku. Patřím ke generaci, která ještě umí Slovensky. S kolegy z Polska tlumočníka také nepotřebuji.

Zdroj: ČRo, 23. dubna 2019. Volební vizitky: představujeme kandidáty do Evropského parlamentu.
Online zde: https://www.irozhlas.cz/volby/evropsky-parlament-volby-kandidati-2019_1904231639_cib
Pozn. autora: Přepis byl mírně upraven z důvodu jiné formy zápisu rozhovoru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *