Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Chráněné mořské oblasti a řízení rybolovu

Političtí představitelé, akademičtí vědci a zástupci občanské společnosti se v úterý 13. října sešli v Evropském parlamentu v Bruselu, aby diskutovali o otázce chráněných mořských oblastí a řízení rybolovu. Události předsedala europoslankyně Isabelle Thomas, spolupředsedkyně pracovní skupiny pro rybolov, akvakulturu a integrovanou námořní politiku v rámci meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj.

Plné znění v angličtině na:

Političtí představitelé, akademičtí vědci a zástupci občanské společnosti se v úterý 13. října sešli v Evropském parlamentu v Bruselu, aby diskutovali o otázce chráněných mořských oblastí a řízení rybolovu. Události předsedala europoslankyně Isabelle Thomas, spolupředsedkyně pracovní skupiny pro rybolov, akvakulturu a integrovanou námořní politiku v rámci meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj.

Plné znění v angličtině na:

http://ebcd.org/mpas-and-fisheries-management/