Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Evropský investiční balíček nesmí vrazit nůž do zad výzkumu

Při sestavování návrhu balíčku Evropská komise zvolila zdánlivě nejjednodušší, ne však nejspravedlivější plán, jak zajistit finanční prostředky ve výši 8 miliard eur nezbytné pro 1. pilíř balíčku, Záruční fond. V praxi to znamená, že je navrženo přesměrovat prostředky již přislíbené jiným programům ve vhodném rozpočtovém okruhu. Jedná se o Nástroj pro propojení Evropy, zaměřující se na infrastrukturu (CEF) a program Horizon 2020 podporující evropskou konkurenceschopnost skrze výzkum a inovace. 

Při sestavování návrhu balíčku Evropská komise zvolila zdánlivě nejjednodušší, ne však nejspravedlivější plán, jak zajistit finanční prostředky ve výši 8 miliard eur nezbytné pro 1. pilíř balíčku, Záruční fond. V praxi to znamená, že je navrženo přesměrovat prostředky již přislíbené jiným programům ve vhodném rozpočtovém okruhu. Jedná se o Nástroj pro propojení Evropy, zaměřující se na infrastrukturu (CEF) a program Horizon 2020 podporující evropskou konkurenceschopnost skrze výzkum a inovace. 

Právě přesun prostředků z Horizonu oprávněně představuje největší trn v oku mnoha evropských zákonodárců včetně českého europoslance Pavla Poce, který k této taktice říká: „Program Horizon 2020 už teď vykazuje víc žádostí o finanční prostředky, než jich je alokováno. To znamená chuť, snahu a především schopnost vědců a výzkumníků tyto finance vyčerpat. Jakékoliv přelévání a osekávání financí do výzkumu považuji za krok špatným směrem.“ 

V kontextu České republiky je Investiční balíček skvělou příležitostí ke zlepšení naší dopravní a energetické infrastruktury či růstu energetické účinnosti, na jejichž nedostatky poukazuje i poslední zpráva Evropské komise. Je však potřeba najít buď vhodnější způsob zajištění financování anebo zajistit kontrolní mechanismy pro efektivnější využití zdrojů. Dle zprávy je český výzkum a vývoj totiž i nadále značně podfinancovaný. Rovněž předávání znalostí a vytváření vazeb mezi vědou a průmyslem jsou očividně nedostatečné. Pavel Poc přikyvuje: „Pokud chceme být konkurenceschopní, musíme investovat i do lidských zdrojů, nejen do tvrdých investičních projektů. Evropa tímto způsobem nemůže výzkumu vrazit nůž do zad.“ 

V neposlední řadě je dalším sporným bodem vyjednávání vedení Evropského fondu pro strategické investice a samotný výběr projektů. Dle aktuálního návrhu je výběr značně centralizovaný a nenechává mnoho prostoru demokratické kontrole Evropskému parlamentu. Jelikož bude většina prostředků poskytnuta z evropského rozpočtu, je kontrola Parlamentem více než na místě. Investiční balíček bude Česko skrze přesměrování ze zmíněných dvou programů stát 2,4 mld. Kč, což důvody k zevrubné kontrole ještě násobí.