Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Frakce socialistů a demokratů zprostředkovala dohodu o reformě systému obchodování s povolenkami (ETS)

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu podpořili kompromisní dohodu s ostatními politickými frakcemi, která zajistí nápravu nedostatků systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) co nejdříve a co nejefektivněji. Dle této dohody odhlasované tento týdne na zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) požaduje Evropský parlament zavedení tzv. rezervy tržní stability (Market Stability Reserve, MSR) nejpozději do konce roku 2018.

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu podpořili kompromisní dohodu s ostatními politickými frakcemi, která zajistí nápravu nedostatků systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (ETS) co nejdříve a co nejefektivněji. Dle této dohody odhlasované tento týdne na zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) požaduje Evropský parlament zavedení tzv. rezervy tržní stability (Market Stability Reserve, MSR) nejpozději do konce roku 2018.

K včerejšímu hlasování místopředseda výboru ENVI, český europoslanec Pavel Poc (ČSSD, S&D) říká: "Jsem vcelku rád, že si na rozdíl od Výboru pro průmysl a energetiku (ITRE) náš Výbor pro životní prostředí zachoval chladnou hlavu. Na druhou stranu, MSR není nic jiného než napojení nevyléčitelně nemocného, v tomto případě systému ETS, na udržovací přístroje. Řešení to rozhodně není."

Jeho poslanecký kolega, mluvčí Frakce S&D pro otázky klimatu a životního prostředí, Matthias Groote uvádí: "Systém EU-ETS musí být stabilní a předvídatelný. To je důvod, proč rezerva trřní stability (MSR) musí vstoupit v platnost co nejdříve, nejpozději do konce roku 2018. Je to nejlepší možný kompromis, kterého šlo dosáhnout."

"Ještě důležitější než samotné spuštění rezervy, je přerozdělení nepřidělených a back-loadovaných povolenek, které míří do rezervy. Z trhu tak zmizí přebytečné povolenky."

"Právě stabilita je pro všechny sektory klíčem k jejich potřebným investicím do udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst."

"Tímto hlasováním také Výbor pro životní prostředí vyslal jasný signál směrem k jednání o změně klimatu v Paříži v prosinci tohoto roku."

S&D frakce udělala pro reformu obchodování s emisemi maximum a její členové věří, že budou tyto výstupy v Radě vzaty v potaz. Reforma nyní míří na hlasování pléna Parlamentu, kam by se mohla dostat již v březnu. Pak europoslance čekají trojstranná vyjednávání se členskými zeměmi a Komisí.