Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Jak dál v Arktidě, společné zasedání výboru ENVI a AFET EP

Evropská Unie se dlouhodobě věnuje strategii pro udržitelnou budoucnost Arktidy. Nyní se však ocitáme v situaci, která je více než aktuální, jelikož jak geopolitická, ekonomická tak i environmetální důležitost arktického regionu průběžně narůstá. Dle vědeckých údajů agentury NASA, se zalednění Arktidy v důsledku klimatických změn od roku 1979 snížilo o 40 %, což má za následky růst hladin moří a oceánů, ztrátu biodiverzity a bezprostřední škody na infrastruktuře, projevující se ve ztrátách stovek miliard eur.

Evropská Unie se dlouhodobě věnuje strategii pro udržitelnou budoucnost Arktidy. Nyní se však ocitáme v situaci, která je více než aktuální, jelikož jak geopolitická, ekonomická tak i environmetální důležitost arktického regionu průběžně narůstá. Dle vědeckých údajů agentury NASA, se zalednění Arktidy v důsledku klimatických změn od roku 1979 snížilo o 40 %, což má za následky růst hladin moří a oceánů, ztrátu biodiverzity a bezprostřední škody na infrastruktuře, projevující se ve ztrátách stovek miliard eur. Arktida však také skýtá velké množství nerostných surovin a lovišť a roztávání ledů by mohlo usnadnit jejich extrakci, či urychlení dopravy přes jindy zamrzlé lodní trasy, což by v důsledku přispělo k prohlubujícím se fatálním dopadům na životní prostředí jak na lokální tak i globální úrovni.

EU má ve své roli pozorovatele v radě pro Arktidu unikátní pozici a osud severního polárního kruhu leží i v jejích rukou. EU zdůrazňuje, že jejími prioritami je chránit oblast před těžbou, udržet oblast maximálně bezkonfliktní a podílet se za intenzivní spolupráce s místními komunitami na vytváření udržitelné strategie pro její zachování. V neposlední řadě EU zdůrazňuje důležitost kooperace se sousedícími zeměmi, jako je například Rusko, Island, či Norsko.

Obrázek 1: Zdroj: http://cnsm.uaf.edu/

Obrázek 2:  fotky ze zasedání Evrospkého Parlamentu ke strategii pro Arktidu ze dne 7.11.2016