Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Jaké jsou nové rozpočtové priority EU?

Evropská komise tento týden představila návrh rozpočtu pro příští rok 2016. I když je tento krok počátkem rozpočtové procedury, která se každým rokem opakuje, je návrh rozpočtu i přesto speciální. Letošní rozpočet je totiž prvním rozpočtem předloženým novou Evropskou komisí.

Evropská komise tento týden představila návrh rozpočtu pro příští rok 2016. I když je tento krok počátkem rozpočtové procedury, která se každým rokem opakuje, je návrh rozpočtu i přesto speciální. Letošní rozpočet je totiž prvním rozpočtem předloženým novou Evropskou komisí.
Evropská unie by dle návrhu měla v příštím roce hospodařit s 153,5 mld. eur určenými na závazky a 143,5 mld. eur určenými k platbám. Prakticky to znamená, že v porovnání s minulým rokem dojde ke snížení částky, jíž Unie disponuje při uzavírání smluv o 5,3 % a navýšení peněžních prostředků, ze kterých bude tyto závazky v roce 2016 platit o 1,6 %. 
Budí-li v někom poslední číslo dojem, že je evropský rozpočet obrovský a neustále narůstá, není tomu tak. „Po odečtení inflace a zejména částky, kterou Komise vyhradila na velmi potřebné splacení dluhů ve výši 24,7 mld. eur z minulých let o růstu mluvit nelze,“ objasňuje europoslanec Pavel Poc a dodává: „Evropský rozpočet musíme vidět ve správném kontextu. Výdaje evropského rozpočtu jsou pouze 3 až 4-krát vyšší než výdaje českého státního rozpočtu. Rozpočet Unie přitom ale slouží až 500 milionům obyvatel.“
Jak se dalo předpokládat, nová Komise cílí především na obnovení hospodářského růstu, zvýšení zaměstnanosti a podporu výzkumu a vývoje. Do této oblasti zamíří více než polovina rozpočtu. Značného navýšení se dočkaly i oblasti zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti a občanství. Téměř 12 mld. eur tak bude mimo jiné vyčleněno na řešení aktuálních migračních tlaků, vnějších krizí nebo rozvojovou a humanitární pomoc.
„Návrh rozpočtu reflektuje priority vyslovené Evropským parlamentem. I když se hospodářská situace pomalu zlepšuje, existuje stále velmi mnoho Evropanů, kteří bojují s důsledky krize,“ komentuje Pavel Poc. Momentálně je řada na členských státech, které k návrhu musí zaujmout stanovisko. „Národním vládám nesmíme dovolit přemýšlet jen v rámci čísel. Jsou to v první řadě evropští občané, kterým rozpočet pomáhá. Pokud však Rada stanovené priority ohrozí velkými škrty, mine se rozpočet účinkem,“ uzavírá Poc