Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Lesy a jejich role v udržitelné budoucnosti Evropy

Europoslanec Pavel Poc uspořádal v Evropském parlamentu konferenci ohledně budoucnosti využití lesní biomasy po Pařížské klimatické konferenci (COP21). Častokrát bylo řečeno, že lesní biomasa má kromě ekonomického významu i velmi důležitou roli pro udržitelný rozvoj v EU – více než 60 % veškeré evropské energie z obnovitelných zdrojů pochází právě z lesů a jak jsme se včera dozvěděli, toto číslo bude průběžně narůstat.

Europoslanec Pavel Poc uspořádal v Evropském parlamentu konferenci ohledně budoucnosti využití lesní biomasy po Pařížské klimatické konferenci (COP21). Častokrát bylo řečeno, že lesní biomasa má kromě ekonomického významu i velmi důležitou roli pro udržitelný rozvoj v EU – více než 60 % veškeré evropské energie z obnovitelných zdrojů pochází právě z lesů a jak jsme se včera dozvěděli, toto číslo bude průběžně narůstat.

Mnohé  vědecké studie argumentují, že lesy by mohly výrazně přispět ke zmírnění klimatických změn. Díky fotosyntéze jsou totiž významným úložištěm uhlíku. Tím, že následně dochází k jejich zpracování například ve stavebnictví či energetice se zároveň snižuje naše spotřeba fosilních paliv a tudíž i zátěž na životní prostředí. Nejnovější výzkumy pak ukazují, že evropské lesy a jejich přeměna na další produkty, pohlcují přibližně 13 % emisí oxidu uhličitého v Evropské unii.  

Na konferenci se sešli vysocí představitelé z řad evropských institucí, státních správ lesů, či vědeckých a neziskových organizací, video výstup měl i evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, Phil Hogan. Přes velkou rozmanitost řečníků byl však závěr z konference překvapivě jasný: Lesy a biomasa budou v přechodu EU na obnovitelnou a čistou ekonomiku hrát i nadále klíčovou roli.  

„Lesy nejsou jen o produkci dřeva. Jejich role je rozmanitější, jsou velmi důležité pro regulaci klimatu a zdrojem velké biologické rozmanitosti. Toto musíme mít na paměti  během jakéhokoliv legislativního procesu na evropské i národní úrovni.“ prohlásil na konferenci Pavel Poc ve své úvodní řeči.

Obrázek 1: Ilustrační foto. Zdroj: kincardinenimrodclub.ca  

Biomasa: „Biomasou" se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu.

Další odkazy:

video záznam z konference  https://www.facebook.com/europoslanecpavelpoc/?hc_ref=NEWSFEED

International Union for Conservation of Nature (IUCN) https://www.iucn.org/theme

European Burreau for Conservation & Development http://ebcd.org/intergroup/

Obrázek 2: Panel řečníků z konference o budoucnosti využití lesní biomasy po Pařížské klimatické konferenci (COP21) 1.12.2016

Evropská komise a jejich strategie k lesům http://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm

Obrázek 3: Účastníci konference budoucnosti využití lesní biomasy po Pařížské klimatické konferenci (COP21) 1.12.2016