Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Oblast Energetiky

  • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
  • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem

  • Prosazoval jsem české zájmy při jednání o směrnici o energetické efektivitě
  • Spolupodílel jsem se na tvorbě stanoviska Evropského parlamentu ke směrnici zabývající se radioaktivním odpadem
  • Podal jsem několik pozměňujících návrhů k novelizaci směrnice o jaderné bezpečnosti a hlasoval jsem pro to, aby jaderná energie byla i v budoucnosti považována za udržitelný zdroj

► PROTI Znečištěnému životnímu prostředí