Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Přehled témat červnového plenárního zasedání ve Štrasburku

Avízo RNDr. Pavla Poce (ČSSD) - Vedoucího české delegace Skupiny socialistů a demokratů (S&D) v Evropském parlamentu, místopředsedy výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a koordinátora S&D ve speciálním výboru pro pesticidy (PEST):

Plenární zasedání 11. - 14. června 2018

 

Příprava summitu Evropské rady 28. a 29. června 2018

Prohlášení Komise

• Debata: Úterý 12. června 2018

• Krátké shrnutí: Evropští lídři budou mít na konci června možnost prodiskutovat a ovlivnit budoucnost Evropy.Socialisté a demokraté proto chtějí v Evropském parlamentu nastartovat diskusi o několika zásadních tématech.Konkrétně by se mělo jednat o potřebnou reformu hospodářské a měnové unie. Dalšími důležitými tématy, kterédiskuse obsáhne, budou migrace, bezpečnost, obrana, Brexit a Víceletý finanční rámec 2021-2027.

 

Nezávislost soudnictví v Polsku

Prohlášení Rady a Komise

• Debata: Středa 13. června 2018

• Krátké shrnutí: Reforma polského soudního systému budí obavu nejen u Evropské komise, neziskových organizací,ale i značné části europoslanců. Evropská Komise vůči Polsku iniciovala několik řízení pro porušení povinnostivyplývajících z unijních předpisů. Taktéž Evropský parlament v březnu schválil usnesení nelegislativní povahy,které vybízelo k respektování principu právního státu. Debata s místopředsedou Komise F. Timmermansem se vkontextu blížícího se vstupu v platnost polské reformy bude zabývat základními hodnotami Unie.

 

Volby do Evropského parlamentu 2019: hlasování o přerozdělení poslaneckých křesel

Hlasování o doporučení Výboru pro ústavní záležitosti

• Hlasování: Středa 13. června 2018

• Krátké shrnutí: Poslanci Evropského parlamentu budou ve středu hlasovat o povolebním přerozdělení svých křesel.Na základě Brexitu dojde jmenovitě ke snížení poslaneckých křesel z 751 na 705, přičemž Česko si zachová svých21 mandátů. Doporučení bude po hlasování postoupeno Evropské radě, která kompozici Evropského parlamentuschválí během příštího summitu.

 

Společná pravidla v oblasti civilního letectví: bezpečné využívání dronů

Rozprava a hlasování o nařízení

• Debata: Pondělí 11. června 2018

• Hlasování: Úterý 12. června 2018

• Krátké shrnutí: Podoba nařízení, která vznikla na základě vyjednávání Parlamentu se zástupci členských zemí vRadě, má za cíl zvýšit bezpečnost provozu dronů a přispět k rozvoji trhu s bezpilotními letadly v Unii. Provozovatelétak budou například zodpovědní za dodržování bezpečné vzdálenosti svého dronu od jiných objektů. Důležitou rolive zvýšení bezpečnosti bude hrát Evropská agentura pro bezpečnost letectví a Evropská komise. Ty v budoucnuvypracují detailní pravidla provozu. Jednat by se mělo zejména o omezení dosažitelné nadmořské výšky, limitovánímaximální provozní vzdálenosti, vybavení systémem proti srážkám, aj. Cílit přitom budou také na ochranu soukromíEvropanů, kteří drony využívají ve stále větší míře.

 

Balíček o hospodářské a měnové unii

Otázka k ústnímu zodpovězení a rozprava

• Rozprava: Úterý 12. června 2018

• Krátké shrnutí: Od červnového summitu Evropské rady je očekáváno prohloubení spolupráce v rámci hospodářskéa měnové unie a bankovní unie. Socialisté a demokraté považují za klíčové, aby došlo k poučení z finanční krizez roku 2008. Řešení se proto nabízí v zavedení tzv. bankovní bezpečnostní sítě, evropského systému pojištěnívkladů, posílení konvergence a stabilizace eurozóny. Jakákoliv reforma evropské a měnové unie musí jít ruku v rucetaké s posílením demokratické kontroly. Konkrétně je v tomto případě vhodné posílit roli národních parlamentů aEvropského parlamentu

 

Jaderná dohoda s Íránem: Možnosti EU po rozhodnutí USA

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

• Úterý 12. června 2018

• Krátké shrnutí: Rozhodnutí amerického prezidenta D. Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem rozčeřilovztahy v rámci mezinárodního společenství. Socialisté a demokraté se na půdě Evropského parlamentu zapojí dodebaty o důsledcích tohoto kroku a budou požadovat dlouhodobou evropskou strategii vůči Íránu. Dalšími bodydebaty budou íránská podpora syrského režimu, iránský program balistických střel či dopady obnovení sankcí USAna smlouvy některých společností z EU s Íránem.

 

Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel

Návrh nařízení

• Rozprava: Pondělí 11. června

• Hlasování: Úterý 12. června

• Krátké shrnutí: 25 % emisí oxidu uhličitého ze silniční dopravy, celkově 5 % všech emisí oxidu uhličitého Evropskéunie, vyprodukovala v roce 2014 těžká vozidla. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel uvedenýchna trh Evropské unie nebyly doposud ani certifikovány, ani sledovány či vykazovány objektivním a srovnatelnýmzpůsobem, jak je tomu u osobních a dodávkových automobilů. V důsledku této legislativní mezery neexistujíspolehlivé údaje o uspořádání flotily těžkých vozidel registrovaných v Evropské unii, o jejím vývoji v průběhu času ajejímu potenciálnímu dopadu na emise CO2. Kromě negativních dopadů v oblasti snižování emisí a nedostatečnémotivace pro výrobce, aby v této oblasti inovovali to znamená i omezení pro dopravce, (kterými jsou převážněmalé a střední podniky a které za palivo vydají více než čtvrtinu nákladů), ale i pro místní správce, (kteří při nákupunových dopravních prostředků nemohou vědět, které z modelů, jež jsou na trhu k dispozici, jsou nejúčinnější).

 

Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví

Prohlášení Komise

• Rozprava: Středa 13. června

• Krátké shrnutí: Evropský Parlament opětovně požaduje uzavření trhu EU se slonovinou EU. Stejný požadavek majíi skupiny na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů, mezinárodní organizace, vědci a úřady v africkýchzemích. Petice žádající ukončení obchodu se slonovinou, kterou podepsalo více než 1,2 milionu občanů, byla Komisipředána v březnu 2018. I země EU požadují další opatření k zastavení komerčního obchodování se slonovinou.Nezákonný obchod se slonovinou se od roku 2007 více než zdvojnásobil. Pytláci denně zabijí přibližně 55 slonů.Kromě přímého dopadu na živočišné druhy a ekosystémy podrývá pytláctví a obchodování s chráněnými druhybezpečnost, rozvoj, právní stát a stabilitu v postižených zemích v Africe. Pytláctví souvisí i s korupcí, organizovanýmzločinem, financováním ozbrojených skupin a vraždami správců parků.

• Komentář Pavla Poce: Jednoznačně podporuji uzavření trhu EU se slonovinou - USA, Čína, Hongkong a Spojené královstvíjiž přijaly opatření k uzavření svých domácích trhů, která jsou mnohem přísnější než ta, která v současnosti platí v EU.

 

Newsletter Evropského Parlamentu (CS)

Newsletter S&D (EN)