Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu požadují lepší ochranu pracovníků před reprotoxickými látkami

Politická frakce Socialistů a demokratů ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zabezpečila přijetí návrhu žádajícího po Evropské unii lepší ochranu pracovníků. Návrh se konkrétně týká dosažení přísnějších mezních hodnot chránících zaměstnance před vystavením karcinogenním látkám a ochrany před látkami toxickými pro reprodukci.

Politická frakce Socialistů a demokratů ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zabezpečila přijetí návrhu žádajícího po Evropské unii lepší ochranu pracovníků. Návrh se konkrétně týká dosažení přísnějších mezních hodnot chránících zaměstnance před vystavením karcinogenním látkám a ochrany před látkami toxickými pro reprodukci.

„S ohledem na dřevěný prach, krystalický křemen a chróm VI. potřebujeme daleko přísnější hodnoty než ty, které původně navrhla Evropská komise. Hodnoty schválené ve Výboru jsou navíc v souladu s doporučením Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice při práci,“ komentuje schválení návrhu europoslanec Pavel Poc.

O tom, že ochraně pracovníků vystaveným nebezpečným látkám a sledování zdravotního stavu v průběhu jejich života musí být přiznána daleko větší důležitost, svědčí i současné statistiky. Na vystavení karcinogenním látkám na pracovišti ročně umírá až 100 tisíc občanů.

„Další velmi podstatný problém tvoří reprotoxické látky ohrožující reprodukci, vývoj plodu, kojence a dítěte, jimž je na svém pracovišti vystaveno až 2 - 3 milionů Evropanů. Je tedy zásadní, že se nám ve Výboru podařilo prosadit návrh a rozšířit současnou legislativu ochrany zaměstnanců před karcinogeny či mutageny právě i na tyto nebezpečné látky,“ říká k dosažení dohody Pavel Poc.

Přijatý návrh bude představovat základní dokument k následujícímu vyjednávání s Radou, která reprezentuje členské země Unie.

https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/socialiste-a-demokrate-v-evropskem-parlamentu-pozaduji-lepsi-ochranu-pracovniku-pred-reprotoxickymi-latkami/