6. Ozvěny Mezinárodního Festivalu Dokumentárních Filmů Ji.hlava v Evropském parlamentu

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Začátkem března proběhly už 6. Ozvěny Ji.hlavy v Bruselu. Jsem rád, že mohu tuto akci již několik let spoluorganizovat a představovat tak v Evropském parlamentu práci předních českých dokumentaristů. Letos to byly autorky nejlepšího českého dokumentu roku 2017 - Hranice práce - Apolena Rychlíková a Saša Uhlová.