Večer s Českou chemií - předání ocenění

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu