Veřejná diskuse CZexit v Pardubicích 23.4.2018

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu