Více nebo méně transparentnosti?

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Vyjádření RNDr. Pavla Poce, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Evropském parlamentu z pozice stínového zpravodaje k návrhu nařízení o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci.Záznam celé debaty ze dne 30. září 2018 k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180830-0900-COMMITTEE-ENVI