Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

3. 12.
2015

Letní čas, znovu a znovu a znovu a ………

Vždycky když nám “ukradnou” nebo “přidají” hodinu spánku, vyrojí se maily a dopisy se žádostmi, aby nám zlá Evropská unie přestala letní časem kazit život a my, europoslanci, abychom konečně něco dělali a zařídili to. Čas od času, vždycky s novou várkou nováčků v Europarlamentu, se najdou někteří, kteří si tuto věc vezmou jako mediálně přitažlivé téma a začnou se jí zabývat a pak to vyšumí do ztracena protože dotyční zjistí, že Evropský parlament s letním časem prostě nic udělat nemůže.

Podle některých kolegů nicméně je letní čas nařízen Evropskou unií a toto přesvědčení odvozují z existence evropské směrnice 2000/84/ES, kterou se stanoví začátek a konec letního času pro všechny členské státy společenství z důvodu harmonizace podmínek vnitřního trhu. Evropský komisař Kallas ale v roce 2011 jasně řekl, že Evropská komise zavedení letního času ve své působnosti nemá. I já jsem přesvědčen, že klíčovou kompetenci mají v rukou jedině samy členské státy a na příkladu České republiky si zde dovolím ukázat, na čem toto přesvědčení zakládám.

Letní čas jako takový byl v České republice zaveden zákonem 54/1946 Sb. o letním čase. Tento zákon stále platí a platil tedy i při našem vstupu do EU. Letní čas jako takový u nás tedy Unijní legislativou zaveden nebyl. K zavedení společného letního času také neexistuje žádné zmocnění ve Smlouvách o EU (konsolidované znění v Lisabonské smlouvě) a proto by ani z unijní úrovně zaveden být nemohl.

Když si přečteme pozorně preambuli zmíněné unijní směrnice 2000/84/ES, najdeme v ní mimo jiné toto: "Vzhledem k tomu, že členské státy uplatňují úpravu letního času,.......", tedy konstatuje se, že letní čas jako takový je v době přijetí směrnice členskými státy již zaveden, a pokračuje se ".... je pro fungování vnitřního trhu důležité, aby bylo pro začátek a konec období letního času stanoveno společné datum a čas v celém Společenství.", tedy konstatuje se, proč a co je harmonizováno. Z výše uvedeného vyplývá, a v příslušných předpisech se konstatuje, že letní čas již byl v členských státech zaveden jejich vnitřními předpisy, a že Unie v rámci své kompetence pouze stanovuje ve všech státech EU stejné datum jeho zahájení a ukončení v zájmu fungování vnitřníh trhu, což učinit může.

Vzhledem k tomu, že jde o směrnici, tak závisí do značné míry na členském státu, jak ji implementuje. Proto ve sbírce zákonů ČR 222/2011 najdeme nařízení vlády ze dne 29. června 2011 o zavedení letního času v letech 2012 až 2016 v tomto znění: "Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:" a teprve v následující části "Předmět úpravy" se cituje směrnice Evropské unie: "Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016”.  Je tu tedy opět celkem jasně řečeno, že zákonný podklad existence letního času jako takového je v samotném českém právu a teprve harmonizace jeho počátku a konce v konkrétním pětiletém období je založeno v právu Unijním.

Na závěr bych rád poznamenal, že letní čas nemám rád, také se domnívám, že má negativní účinek když ne přímo na naše zdraví tak přinejmenším na psychiku a kdybych ho mohl obratem ruky zrušit, učinil bych tak. Bohužel to učinit nemohu a nemůže to udělat ani Evropský parlament. Zrušit letní čas mohou jedině samy členské státy Evropské unie.

1. 12.
2015

Pavel Poc: Europoslanci ODS opět hlasovali proti zájmům České republiky

Europoslanec Zahradil ve své tiskové zprávě minulý týden obvinil evropské poslance vládní koalice a TOP09 z podpory uprchlických kvót v souvislosti s hlasováním o rozpočtu Evropské unie na rok 2016. Současně uvedl, že on a jeho kolega Tošenovský financování relokačního mechanismu nepodpořili a naopak podporují navýšení prostředků pro agentury FRONTEX a EUROPOL.

Pokládám za nutné se důrazně ohradit proti tvrzení pana Zahradila, že hlasování o rozpočtu znamená schvalování kvót. Není to pravda. Povinný relokační mechanismus byl schválen v září a samozřejmě, že europoslanci za ČSSD hlasovali v souladu s pozicí české vlády proti němu.

Pan Zahradil ve své tiskové zprávě reaguje na hlasování o finální dohodě o rozpočtu ve Štrasburku minulý týden, která prošla dvěma úpravami. Šlo o finální kompromis mezi Radou, Komisí a Parlamentem, bylo tedy možné hlasovat pouze pro nebo proti. Poslanci vládní koalice hlasovali pro, poslanci ODS proti. Zde ale shoda tiskové zprávy kolegy Zahradila s realitou končí.

Hlasovat proti rozpočtu jen proto, že obsahuje položku financování dříve schváleného relokačního mechanismu, je hloupost. Když už byl relokační mechanismus schválen, je pro Českou republiku výhodné aby maximum nákladů na relokaci nesl právě rozpočet Evropské unie. Jinak bychom to museli platit sami. Kvóty jsou aktuálně u soudu a jejich osud je nejistý i z jiných důvodů. Pokud by ale byly uplatněny, je samozřejmě lepší, aby Česká republika z evropského rozpočtu dostala na každého přijatého uprchlíka až 6000 eur. Tato částka může plně pokrýt náklady například na azylové řízení nebo i případné vrácení uprchlíka.  Pokud kvóty padnou, což bychom viděli nejraději, tak se samozřejmě tato položka rozpočtu neuplatní.

Nemám rád mediální manipulace a už vůbec nemám rád manipulace hloupé a přesně to tisková zpráva pana kolegy Zahradila je. Trapný obrázek totiž doplňuje i to, že finální dohoda o rozpočtu obsahuje také podporu navýšení prostředků pro agenturu FRONTEX na ochranu vnějších hranic EU a navýšení prostředků pro EUROPOL zaměřených na zvýšení bezpečnosti. Pánové z ODS ale hlasovali proti, i když pan Zahradil ve své tiskové zprávě tvrdí, že navýšení prostředků pro tyto agentury podporuje.

Hlasování o finální dohodě o rozpočtu Evropské unie na rok 2016 tedy rozhodně neukazuje, že by europoslanci vládní koalice podporovali kvóty, jak tvrdí pan Zahradil, ale zato ukazuje, že europoslanci za ODS kvůli mediální manipulaci hlasuji nejen proti finančním zájmům České republiky, ale i proti vlastnímu politickému přesvědčení.

30. 6.
2015

K aktuální situaci Řecka

"Případný státní bankrot zasáhne v Řecku nejhůř ty nejchudší a nejzranitelnější,“ vyjadřuje obavy z hospodářských a společenských následků Pavel Poc a dodává: “Finančně je možná dnes zbytek EU od Řecka oddělený, ale geopolitické souvislosti jsou vzhledem k problémům s migrací a Ruskem velmi významné pro celou EU a od představitelů členských států by bylo hodně naivní myslet si, že se nás to netýká.“
„Zástupci členských zemí musí co nejdříve svolat evropský summit. Minimálně je potřeba se domluvit na přechodném režimu, který dovolí Řecku přečkat období od 30. června do 5. července, na kdy je naplánováno referendum,“ popisuje Pavel Poc nejbližší nezbytné kroky.

 

19. 6.
2015

K oběhovému hospodářství

"Už tu nejde jen o příležitost nebo možnost, pro Evropu je to nutnost," glosuje Poc a dodává: "Abychom byli konkurenceschopní v globálním ekonomickém měřítku, závisí to na inovacích a udržitelnosti. Investice do oblasti našeho životního stylu a našeho ekosystému jsou klíčem k vybudování nového modelu rozvoje, který přinese tvorbu pracovních míst a blahobyt."


"Každý rok je v EU použito více než 56 milionů tun plastů, přičemž se z nich recykluje pouhých 26%. Zbytek je spáleno, skončí na skládkách nebo v oceánu. Jako sociální demokraté jsme tlačili na povinný cíl 50% snížení znečištění moří do roku 2025. A na tomto povinném cíli trváme i nadále."

 

18. 6.
2015

K přístupovým vyjednáváním EU s Tureckem

Pavel Poc k přístupovým vyjednáváním EU s Tureckem: "Ano, i my máme některé vážné obavy v určitých oblastech vývoje Turecka. To ale nesmí být důvodem odvrátit se od něho. Musíme vytvořit stálou platformu pro dialog s cílem dosáhnout pokroku v oblastech základních práv a právního státu. Formát přístupových jednání je pro to ideální. Chceme, aby EU zůstala měřítkem reformního procesu v Turecku a je velmi důležité, že dal svým hlasováním Evropský parlament jasně najevo snahu zústat pro novou tureckou vládu konstruktivním partnerem."