Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

26. 4.
2015

K hlasování o Evropské fondu pro strategické investice (EFSI)

„Jsem velmi rád, že jsme se s kolegy napříč politickými frakcemi shodli na tom, že nelze balíček financovat na úkor již ustanovených programů na budování infrastruktury, vědy a výzkumu. Zejména, pokud lze tuto otázku vyřešit progresivním financováním, které je méně bolestným a flexibilnějším řešením."

14. 4.
2015

K hlasování výboru ENVI o doporučujícím stanovisku k vyjednávání TTIP

3. 4.
2015

K žalobě na Facebook o nakládání s osobními údaji

24. 3.
2015

K záměru přesunout finanční prostředky Horizon 2020 na financování Junckerova investičního balíčku

11. 3.
2015

K implementaci unijního práva v členských státech EU