Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

3. 3.
2015

Ohrožení hasičů rakovinou

25. 2.
2015

K hlasování o reformě emisního obchodování

13. 2.
2015

K vyšetřování aktivit CIA týkajících se údajného vydávání a nezákonného zadržování osob podezřelých z terorismu v zemích EU

"Je opravdu nutné, aby ty státy, které přivírali oči před mučením cizích občanů na svém území, potvrdili svoje závazky dodržovat lidská práva. Měly by neprodleně vyšetřit případy mučení a nelidského zacházení a vyvodit z toho důsledky pro osoby odpovědné."

13. 2.
2015

K přijetí usnesení o označování původu masa u zpracovaných potravin

"Tato záležitost přinesla poměrně bouřlivou diskuzi a velkou dávku lobbyingu ze strany výrobců a zpracovatelů masa, ale také tlaku ze strany spotřebitelských organizací. Spotřebitelé informaci o původu masa v naprosté většině chtějí a nechápou, proč by ji měli mít na čerstvém mase bez problémů a ve zpracovaných potravinách ji mít nemůžou. Už dnes část výrobců původ masa uvádí a zjevně je to méně konkurenceschopnými nečiní."

5. 2.
2015

Slavnostní zahájení Ozvěn Ji.hlavy v Bruselu