Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

KADEŘNICÍM ZAKÁŽOU PODPATKY!

Tato nebo obdobně znějící zpráva se rozšířila českými sdělovacími prostředky 10. dubna 2012. Televize Nova dramaticky a katastroficky hlásila, že bruselští úředníci připravili další absurdní směrnici, kterou EU zakáže nejen podpadky, ale i šperky a dokonce upraví i to, o čem se mohou se zákazníky bavit. Ve své reportáži pak televize zkoumala obutí českých kadeřnic.

Tato nebo obdobně znějící zpráva se rozšířila českými sdělovacími prostředky 10. dubna 2012. Televize Nova dramaticky a katastroficky hlásila, že bruselští úředníci připravili další absurdní směrnici, kterou EU zakáže nejen podpadky, ale i šperky a dokonce upraví i to, o čem se mohou se zákazníky bavit. Ve své reportáži pak televize zkoumala obutí českých kadeřnic. Deník nařknul ze stéjné věci Evropskou komisi a propojil údajnou směrnici s chystanou dohodou mezi sdružením EU Coiffure zastupující evropské salóny a odbory evropských kadeřníků, která by dle Deníku mohla vést k tomu, že by v Evropské unii mohlo být kadeřnicím při práci nošení bot na „jehlách“ a šperků či hodinek na rukách zakázáno ze zdravotních důvodů. Kde se vzala tato zcela zavádějící a nesmyslná zpráva? Zkoumání nás zavede do světa bulvárního tiYsku ve Velké Británii, protože zpráva byla převzata z britských bulvárních listů The Sun a Daily Mail. To je ale jako přejímat zprávy z pověstného rádia Jerevan.


Realita


Ve skutečnosti nešlo o žádnou směrnici Evropského parlamentu ani Rady, či nějaký návrh Evropské komise, ale o dohodu zaměstnavatelského sdružení EU Coiffure a zaměstnanecké organizace UNI Europa Hair and Beauty, tedy kadeřnických odborů. Tato dohoda se jmenuje "Evropská dohoda o ochraně zdraví a bezpečnosti v kadeřnickém oboru" a zástupci zaměstnavatelů ji podepsali se zástupci zaměstnanců v Bruselu 26. dubna 2012. Evropský komisař pro sociální záležitosti László Andor pochopitelně podpořil dohodu sociálního dialogu, který zlepšuje pracovní podmínky kadeřníků, protože to ukazuje cestu i ostatním oborům k dosažení shody na zlepšení pracovních podmínek. Britský euroskeptický bulvární listy Daily Mail a The Sun vytvořily na základě této dohody nesmyslné titulky a přidaly šťavnatou spekulaci. Česká média věc převzala, zkomolila obsah a na světě byla opět jedna "bruselská kauza".


Jak to vidím já


Česká média převzala titulek a obsah předlohy místo ověření zkomolila. Kauza “kadeřnické směrnice” u nás padla na úrodnou půdu. Dokonce jsem dostal mail od českého sdružení kadeřníků, který mne a další vyzýval k zastavení tété “absurdity”. Zjistit, že toto sdružení je členem EU Coiffure mi trvalo deset minut. Chudák předseda sdružení z barnumských článků vůbec nepochopil, že média píší o jejich vlastní dohodě. Osobně takovou dohodu zaměstnavatelů a zaměstnanců vítám a oceňuji nejen v kadeřnictví. Vždyť když zainetersovaní zaměstnavatelé a zaměstnanci usoudili, že je třeba vytvořit nějaká pravidla hry, je to ta nejlepší “normotvorba” jaká může být. Zneužití této situace ze strany médií k rozšiřování euroskepticismu je odporné a absurdní, ale na české mediální scéně bohužel poměrně obvyklé.