Rozhovor pro Margit TV

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Pohled na aktuální otázky věnované geneticky modifikovaným potravinám, či Transatlantické úmluvě TTIP.