Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ENVI newsletter 11. leden 2018

11. ledna se v Bruselu opět sešel Výbor pro životní prostředí a zdraví obyvatel (ENVI).

V roce 2017 členové ENVI pokračovali ve své práci, aby zajistily, že EU bude plnit svou úlohu v boji proti změně klimatu, přeměněním cílů Pařížské dohody na skutečnost a poskytnutím nejvyšších standardů pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin pro všechny Občany EU. V prosinci jsme s Radou dospěli k předběžným dohodám o klíčových právních předpisech: o povinných plánech členských států na kompenzování ztrát lesních ploch (využití půdy, změny využívání půdy a regulace lesního hospodářství), o celém balíčku odpadů a na nařízení o sdílení úsilí. V roce 2018 budeme usilovat o dokončení připravovaných právních předpisů a nových návrhů předložených Komisí, například o čisté mobilitě nebo o mechanismu civilní ochrany. Budeme i nadále sledovat důsledky jednání v Brexitu, abychom pro občany EU minimalizovali možné neblahé následky v oblastech působnosti ENVI. Dne 23. listopadu Komise navrhla změny rozhodnutí z roku 2013 o unijním mechanismu civilní ochrany, jejichž cílem je poskytnout silnější kolektivní reakci na evropské úrovni v případě přírodních katastrof a zlepšit kapacity prevence a připravenosti. Navrhované změny by kromě jiného znamenaly vytvoření skutečných prostředků EU v oblasti civilní ochrany (rescEU), společného fondu zdrojů pro mimořádnou reakci (evropský fond civilní ochrany), financování EU za účelem lepšího vybavení vnitrostátních orgánů civilní ochrany a dále koordinace a sdílení vnitrostátních strategie prevence a připravenosti. Komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides vystoupil na výboru ENVI 11. ledna, aby návrh představil. Ve stejný den se debatoval návrh stanoviska k revizi nařízení o komitologii. Při přijímání právních předpisů EU mohou Evropský parlament a Rada zmocnit Komisi k přijetí nelegislativních aktů ve formě aktů prováděcích (článek 291 SFEU). Komisi jsou nápomocny výbory složené ze zástupců členských států. Ti mohou hlasovat za přijetí nebo zamítnutí prováděcího aktu. Přesto v citlivých případech - často se jedná právě o ENVI témata – mají členské země tendenci vykořenit svou zodpovědnost a vyhnout se postoji prostřednictvím takzvaného scénáře "neudělit názor" (zdržení se hlasování), a tak vrátit zátěž zpět na bedra Komise. Podle zpravodaje by politická volba zdržování se hlasování neměla blokovat systém "komitologie". Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/135861/1-envinews-11012018prop.pdf