Oběhové hospodářství

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

“Pokud to myslíme s oběhovou ekonomikou vážně, musíme splnit některé základní podmínky: soustředit se na inovace, změnit modely chování napříč společností, nastartovat větší spolupráci jak mezi odvětvími průmyslu tak mezi soukromým a veřejným sektorem a musíme se naučit reálně vyhodnocovat dosažené výsledky. Bez těchto podmínek si na oběhovou ekonomiku budeme jenom hrát.” řekl Pavel Poc, místopředseda výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu.