Media - press

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ENVI newsletter 20. a 21. listopadu 2017

První na programu bylo veřejné slyšení o evropské občanské iniciativě požadující zákaz glyfosátu "Ban glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides". Jak všichni víte, glyfosát je široce používaný, avšak velmi kontroverzní herbicid a účinná látka Roundupu, vlajkového výrobku společnosti Monsanto. Současná licence pro evropský trh vyprší 15. prosince 2017 a jeho možné prodloužení vyvolává vyhrocenou diskusi. Veřejné slyšení mělo nabídnout organizátorům iniciativy prostor k představení své činnosti a také k diskusi s Komisí.

První na programu bylo veřejné slyšení o evropské občanské iniciativě požadující zákaz glyfosátu "Ban glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides". Jak všichni víte, glyfosát je široce používaný, avšak velmi kontroverzní herbicid a účinná látka Roundupu, vlajkového výrobku společnosti Monsanto. Současná licence pro evropský trh vyprší 15. prosince 2017 a jeho možné prodloužení vyvolává vyhrocenou diskusi. Veřejné slyšení mělo nabídnout organizátorům iniciativy prostor k představení své činnosti a také k diskusi s Komisí.

Další den zasedání jsme hlasovali o přepracování nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, které je součástí balíčku Komise "Čistá energie pro všechny". Cílem návrhu je vytvoření integrovaného trhu s elektřinou. Ten poskytne hned několik výhod, včetně rozvoje elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, a to nákladově efektivním způsobem. V souvislosti s tím se hlasoval i návrh na přepracování směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Došlo také k výměně názorů s Komisí ohledně čtvrtého balíčku testovacích postupů týkajících se skutečných emisí. Ten by měl přispět k tomu, aby nové automobily musely procházet novými a spolehlivějšími emisními zkouškami v reálných podmínkách. Na programu bylo také nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. To nám umožní sledovat dosavadní provádění nařízení a zlepšovat ochranu spotřebitelů.

A konečně - v Evropském parlamentu proběhl Africký týden. Na ENVI jsme při této příležitosti přivítali Dr. Matshidiso Moetiovou, regionální ředitelku Světové zdravotnické organizace pro Afriku, a mluvili s ní o globální perspektivě boje s nakažlivými nemocemi v Africe. Výměny názorů se zúčastnili také zástupci několika parlamentů zemí Afriky.

Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/132701/21-envi-news-20-21-November-2017.pdf