Můj program

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Iniciativa průhlednosti

Neustálá výměna mezi tvůrci politiky a zúčastněnými stranami z občanské společnosti, kultuře a hospodářství má zásadní význam pro fungování demokracie. Naše rozhodnutí by neměla být provedena ve vakuu.

Je třeba se zapojit do rejstříku transparentnosti, který nám poskytne odpovědi na klíčové otázky: Jaké zájmy politici mají? Plní tyto zájmy? Jaké finanční prostředky mají tito lidé k dispozici?

Registr je přístupný zde: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=d

15. 11.
2018

Zasedání KVV krje Vysočina

Místo konání:
Jihlava, Vrchlického 12
16. 11.
2018

Diskusní fórum k problematice jednorázových plastů

Místo konání:
Brno
03. 12.
2018

Zasedání KVV Plzeňského kraje

Místo konání:
Plzeň
10. 12.
2018

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Místo konání:
Štrasburk, Ave du President Robert Schuman 1
15. 12.
2018

Zasedání ÚVV ČSSD

Místo konání:
Hradec Králové, Střelecká 861/45, KD Střelnice

Archív