Můj program

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Iniciativa průhlednosti

Neustálá výměna mezi tvůrci politiky a zúčastněnými stranami z občanské společnosti, kultuře a hospodářství má zásadní význam pro fungování demokracie. Naše rozhodnutí by neměla být provedena ve vakuu.

Je třeba se zapojit do rejstříku transparentnosti, který nám poskytne odpovědi na klíčové otázky: Jaké zájmy politici mají? Plní tyto zájmy? Jaké finanční prostředky mají tito lidé k dispozici?

Registr je přístupný zde: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=d

28. 05.
2018

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Místo konání:
Štrasburk, Ave du President Robert Schuman 1
28. 05.
2018

Návštěvnická skupina v EP Štrasburk z Jihočeského kraje

Místo konání:
Štrasburk, Ave du President Robert Schuman 1
11. 06.
2018

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Místo konání:
Štrasburk, Ave du President Robert Schuman 1

Archív