Uncategorized

ENVI newsletter 07. – 08.června 2017

Posted on

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku. Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními „advokáty“ cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně […]

Uncategorized

ENVI newsletter 29. – 30.května 2017

Posted on

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení […]

Uncategorized

Zasedání výborů ENVI a DEVE dne 7.7.2017

Posted on

RNDr. P. Poc společně s poslankyní Lindou McAvan předsedal dne 7.7.2017 mimořádnému spojenému zasedání výborů ENVI a DEVE a to s advokáty Organizace spojených národů pro tzv. cíle udržitelného rozvoje – tzv. SDGs – více o SDGs zde: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ V roce 2015 přijala OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG – […]

Uncategorized

Antimikrobiální rezistence

Posted on

„28. června jsem pořádal v Evropském parlamentu konferenci na téma antibakteriální rezistence (ABR). Velice kvalitně obsazená akce se zaměří na dopady tohoto rapidně se zvyšujícího nebezpečí a na opatření, které je třeba neodkladně přijmout pro odvrácení nebo zmírnění této hrozby. Téma ABR figuruje i na agendách největších ekonomik světa v rámci sdružení G7 či G20, […]

Uncategorized

ENVI Newsletter 8.12.

Posted on

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku. Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali […]

Uncategorized

Aktuální zprávy ze zasedání ENVI výboru v Evropském parlamentu

Posted on

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu. Hlasovali jsme mimo jiné o návrhu zprávy k nařízení o rtuti, akčním plánu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a o stanovisku o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Dále jsme zvažovali návrh zprávy o […]

Uncategorized

Newsletter ENVI září

Posted on

Poslední setkání výboru ENVI se konalo v Bruselu dne 1. září 2016. Po prázdninové odluce hlasovali členové výboru ENVI o návrhu stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2017. Dále byl projednán návrh zprávy o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy. Vzhledem k nadcházejícím mezinárodním konferencím se také diskutovalo […]

Uncategorized

NEWSLETTER ENVI BŘEZEN 2016

Posted on

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. – 22. března 2016 v Bruselu. Celé znění Newsletteru zde : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d96c00fc-2a58-4f52-a802-2fc3d113424a/05%20-%20News%2021-22%20March%202016.pdf Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 21.-22. března 2016. Jeho členové hlasovali o dvou návrzích usnesení na základě otázek k ústní odpovědi. Jedna z nich se týkala povinného uvádění země původu nebo místa provenience u určitých […]

Uncategorized

Výbor ENVI ve dnech 16.-17. března 2016

Posted on

Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 16.-17. března 2016. Jeho členové hlasovali o ústní otázce týkající se rozhodnutí Japonska obnovit v sezóně 2015-2016 lov velryb. Před tím než Komise předloží svůj návrh, zvážil výbor návrh stanoviska v rámci přípravy post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Rovněž došlo k výměně názorů na téma přeshraničních zdravotních hrozeb a […]