Uncategorized

Výbor Evropského parlamentu ENVI přijal návrh zprávy týkající se implementace nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin

Posted on

Na misce vah musí vždy převážit lidské zdraví před ochranou produkce

Přidanou hodnotou evropského přístupu ke schvalování pesticidů je důraz na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež nemá ve světě obdoby. Té je možné dosáhnout plnou implementací nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ke které však podle hodnocení Výzkumné služby Evropského parlamentu bohužel nedochází. Na to upozorňuje ve své zprávě i europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Uncategorized

ENVI newsletter 29.června 2017

Posted on

Hlasovali jsme o zprávě o „Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu“. Bezpečná a efektivní doprava je esenciálním předpokladem pro dobré fungování EU. Tento dokument našeho výboru se zabývá nejzávažnějšími otázkami s cílem dosáhnout snížení emisí a dalších negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Proběhla také rozprava o zprávě na téma mezinárodní správy oceánů: agenda pro budoucnost […]

Uncategorized

ENVI newsletter 21. – 22. června 2017

Posted on

Tentokrát bylo zasedání zaměřeno především na témata klimatických změn a znečištění ovzduší. Zabývali jsme se pozměňovacími návrhy ke Gotenburgskému protokolu k mezinárodní Úmluvě o dálkovém přenosu znečištění ovzduší přes hranice států a Motrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ve stejném smyslu jsme hovořili o návrhu usnesení ke konferenci OSN COP23 2017, která proběhne […]

Uncategorized

Trumpova vláda táhne USA do minulosti

Posted on

Na žádost socialistů a demokratů Evropský parlament debatoval o rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa opustit Pařížskou dohodu o klimatu (COP21). V diskusi frakce S & D zdůraznila, že Evropa musí převzít vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a posílit klimatické aliance s partnery po celém světě. Po rozpravě následovalo hlasování o sdílení úsilí, což je […]

Uncategorized

ENVI newsletter 07. – 08.června 2017

Posted on

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku. Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními „advokáty“ cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně […]

Uncategorized

ENVI newsletter 29. – 30.května 2017

Posted on

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení […]

Uncategorized

Po aféře Dieselgate hlasuje EP o reformách jak zabránit emisním podvodům

Posted on

V návaznosti na podvody s emisemi v automobilovém sektoru, byly Evropskou Komisí předloženy návrhy vedoucí k posílení dohledu nad typovým schválením a měření emisí v automobilovém sektoru. Diskuze a hlasování o těchto návrzích probíhá na dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. „Ačkoliv to rozhodně nebylo nutné, došlo v automobilovém průmyslu k manipulaci s výsledky emisních měření. Nyní nastala doba na reakci ze strany EU a […]

Uncategorized

Europoslanci požadují výrazné omezení palmového oleje v biopalivech

Posted on

Za posledních dvacet let dochází v jihozápadní Asii v důsledku zvýšené poptávky po palmovém oleji k ničení deštného pralesa. Odlesňování, vyhubení mnoha místních druhů rostlin a živočichů a devastace životního prostředí je tragédií pro celé komunity, které musí ve zničených oblastech dál existovat. Europoslanci požadují, aby se situace co nejrychleji změnila a tlačí na Evropskou […]

Uncategorized

Antimikrobiální rezistence

Posted on

„28. června jsem pořádal v Evropském parlamentu konferenci na téma antibakteriální rezistence (ABR). Velice kvalitně obsazená akce se zaměří na dopady tohoto rapidně se zvyšujícího nebezpečí a na opatření, které je třeba neodkladně přijmout pro odvrácení nebo zmírnění této hrozby. Téma ABR figuruje i na agendách největších ekonomik světa v rámci sdružení G7 či G20, […]

Uncategorized

Proč EU potřebuje bezpečnější hnojiva

Posted on

Jedním z hlavních nedostatků existující legislativy je absence limitů kontaminujících látek – některá běžně používaná hnojiva proto mohou představovat problém z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Celý článek zde : https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/proc-eu-potrebuje-bezpecnejsi-hnojiva/