Životní prostředí

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ENVI newsletter 30. a 31. 1. 2017

Vítám Vás u prvního vydání newsletteru Výboru ENVI v druhé polovině již osmého volebního období Evropského parlamentu! Další zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se konalo v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2017. Hlasovali jsme o kontrolách uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, o zlepšení přístupu k lékům, či o udělení absolutorií za rok 2015 k souhrnnému rozpočtu EU a k jednotlivým evropským agenturám. Velkým tématem tento týden bylo také hlasování o návrhu usnesení ohledně nízkorizikových biologických pesticidů. 

Vítám Vás u prvního vydání newsletteru Výboru ENVI v druhé polovině již osmého volebního období Evropského parlamentu! Další zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se konalo v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2017. Hlasovali jsme o kontrolách uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, o zlepšení přístupu k lékům, či o udělení absolutorií za rok 2015 k souhrnnému rozpočtu EU a k jednotlivým evropským agenturám. Velkým tématem tento týden bylo také hlasování o návrhu usnesení ohledně nízkorizikových biologických pesticidů. 

ENVI Newsletter 8.12.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

Stojí těžba v oceánech za všechna rizika? Experti jsou nejednotní

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi drahý, není jednoduché nastavit konkrétní cíle dalšího postupu. 

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi drahý, není jednoduché nastavit konkrétní cíle dalšího postupu. 

Komise chce schválit nebezpečný pesticid

EU má nejpřísnější systém schvalování přípravků na ochranu rostlin (herbicidů, pesticidů a dalších) na světě. Každý zákon je ale jen tak dobrý, jak je dodržovaný.

Jak je tomu při schvalování chemických látek, které běžně končí na našich talířích v podobě reziduí?

EU má nejpřísnější systém schvalování přípravků na ochranu rostlin (herbicidů, pesticidů a dalších) na světě. Každý zákon je ale jen tak dobrý, jak je dodržovaný.

Jak je tomu při schvalování chemických látek, které běžně končí na našich talířích v podobě reziduí?

Selhala Evropská komise při řešení Dieselgate v EU?

Je tomu více než rok, kdy vypukla aféra automobilky Volkswagen, bezprostředně poté vedení popravilo několik šéfů společnosti, ale napravují se chyby? Jaký dopad má podvod s emisemi na životní prostředí a zdraví lidí? A jak se řeší aféra v USA a na starém kontinentu? Zavírala Evropská komise a členské státy před podvodem oči?

Rozhovor zde : https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/selhala-evropska-komise-pri-reseni-dieselgate-v-eu/

Je tomu více než rok, kdy vypukla aféra automobilky Volkswagen, bezprostředně poté vedení popravilo několik šéfů společnosti, ale napravují se chyby? Jaký dopad má podvod s emisemi na životní prostředí a zdraví lidí? A jak se řeší aféra v USA a na starém kontinentu? Zavírala Evropská komise a členské státy před podvodem oči?

Rozhovor zde : https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/selhala-evropska-komise-pri-reseni-dieselgate-v-eu/

Nepůvodní invazní druhy - stále živé téma

“Bolševník velkolepý Evropská komise do prvního seznamu nezařadila. Prý neměla dostatečnou analýzu rizik. Podle informací získaných během této debaty bude nyní konečně zařazen v aktualizaci v roce 2017.”

10. listopadu 2016 jsem společně se svým portugalským kolegou Ricardem Serrão Santosem uspořádal v Evropském parlamentu debatu na téma Invazní nepůvodní druhy.

“Bolševník velkolepý Evropská komise do prvního seznamu nezařadila. Prý neměla dostatečnou analýzu rizik. Podle informací získaných během této debaty bude nyní konečně zařazen v aktualizaci v roce 2017.”

10. listopadu 2016 jsem společně se svým portugalským kolegou Ricardem Serrão Santosem uspořádal v Evropském parlamentu debatu na téma Invazní nepůvodní druhy.

Další zasedání ENVI výboru se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 7. a 8. listopadu 2016

Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska k logistice, multimodální dopravě EU a psychoaktivních látkách. Dále jsme hlasovali o otázce k ústnímu zodpovězení ohledně léčivých přípravků pro pediatrické použití a zvážili jsme i návrh legislativního usnesení ke stejnému tématu. Projednávali a hlasovali jsme také o námitce ke schválení účinné látky bentazon.

Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska k logistice, multimodální dopravě EU a psychoaktivních látkách. Dále jsme hlasovali o otázce k ústnímu zodpovězení ohledně léčivých přípravků pro pediatrické použití a zvážili jsme i návrh legislativního usnesení ke stejnému tématu. Projednávali a hlasovali jsme také o námitce ke schválení účinné látky bentazon.

Aktuální zprávy ze zasedání ENVI výboru v Evropském parlamentu

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu. Hlasovali jsme mimo jiné o návrhu zprávy k nařízení o rtuti, akčním plánu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a o stanovisku o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Dále jsme zvažovali návrh zprávy o možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům a několik dalších návrhů stanovisek.

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu. Hlasovali jsme mimo jiné o návrhu zprávy k nařízení o rtuti, akčním plánu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a o stanovisku o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Dále jsme zvažovali návrh zprávy o možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům a několik dalších návrhů stanovisek.

„Já bych na hliníku negriloval. Vyhýbám se i kosmetice s obsahem hliníkových solí. Pokud používám alobal, tak jen v případě, že se nedotýká potraviny samotné"

NEWSLETTER ENVI BŘEZEN 2016

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. – 22. března 2016 v Bruselu.

Celé znění Newsletteru zde : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d96c00fc-2a58-4f52-a802-2fc3d113424a/05%20-%20News%2021-22%20March%202016.pdf

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. – 22. března 2016 v Bruselu.

Celé znění Newsletteru zde : https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d96c00fc-2a58-4f52-a802-2fc3d113424a/05%20-%20News%2021-22%20March%202016.pdf