newsletter ENVI

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

ENVI Newsletter 28-29.11.

Poslední zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se uskutečnilo 28. a 29. listopadu 2016. Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska ke schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi nebo o otázce k ústnímu zodpovězení ve věci biologických pesticidů s nízkým rizikem.  Dále jsme s Evropskou komisí diskutovali o obchodní dohodě CETA a o čištění městských odpadních vod.

Poslední zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se uskutečnilo 28. a 29. listopadu 2016. Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska ke schvalování motorových vozidel a dozoru nad trhem s nimi nebo o otázce k ústnímu zodpovězení ve věci biologických pesticidů s nízkým rizikem.  Dále jsme s Evropskou komisí diskutovali o obchodní dohodě CETA a o čištění městských odpadních vod.

Další zasedání ENVI výboru se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 7. a 8. listopadu 2016

Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska k logistice, multimodální dopravě EU a psychoaktivních látkách. Dále jsme hlasovali o otázce k ústnímu zodpovězení ohledně léčivých přípravků pro pediatrické použití a zvážili jsme i návrh legislativního usnesení ke stejnému tématu. Projednávali a hlasovali jsme také o námitce ke schválení účinné látky bentazon.

Hlasovali jsme například o návrhu stanoviska k logistice, multimodální dopravě EU a psychoaktivních látkách. Dále jsme hlasovali o otázce k ústnímu zodpovězení ohledně léčivých přípravků pro pediatrické použití a zvážili jsme i návrh legislativního usnesení ke stejnému tématu. Projednávali a hlasovali jsme také o námitce ke schválení účinné látky bentazon.

Newsletter ENVI červen II.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. června 2016 v Bruselu.

Členové výboru hlasovali o evropské strategii týkající se vytápění a chlazení, výroční zprávě 2014 týkající se subsidiarity a proporcionality a o mandátu pro trialog týkající se rozpočtu 2017. Rovněž se hlasovala námitka týkající se maximálních hodnot rizidua thiaclopridu v medu.  Proběhly diskuze o reformě ETS a o odpadové legislativě.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 21. června 2016 v Bruselu.

Členové výboru hlasovali o evropské strategii týkající se vytápění a chlazení, výroční zprávě 2014 týkající se subsidiarity a proporcionality a o mandátu pro trialog týkající se rozpočtu 2017. Rovněž se hlasovala námitka týkající se maximálních hodnot rizidua thiaclopridu v medu.  Proběhly diskuze o reformě ETS a o odpadové legislativě.

Newsletter ENVI červen I.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 15-16. června 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o zdravotních tvrzeních výrobků obsahující kofein, o zdravotnických pomůckách, o cílech 17. zasedání smluvních stran Úmluvy CITES. Proběhla diskuze k legislativnímu balíčku odpadového hospodářství. Členové měli také možnost diskutovat o aktuálních tématech s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 15-16. června 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o zdravotních tvrzeních výrobků obsahující kofein, o zdravotnických pomůckách, o cílech 17. zasedání smluvních stran Úmluvy CITES. Proběhla diskuze k legislativnímu balíčku odpadového hospodářství. Členové měli také možnost diskutovat o aktuálních tématech s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a komisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem.

Newsletter ENVI květen

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 23-24. května 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o dvou námitkách týkajících se uvádění na trh některých výrobků GMO, diskutovali s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem o pracovním plánu komise pro rok 2017 s ohledem na energetickou unii. Na výboru také vystoupil Jens Geier, hlavní zpravodaj pro rozpočet 2017.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 23-24. května 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o dvou námitkách týkajících se uvádění na trh některých výrobků GMO, diskutovali s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem o pracovním plánu komise pro rok 2017 s ohledem na energetickou unii. Na výboru také vystoupil Jens Geier, hlavní zpravodaj pro rozpočet 2017.

Newsletter ENVI duben II.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 26. dubna 2016 v Bruselu.

Členové výboru hlasovali o výsledném textu meziinstitucionálního vyjednávání týkající se emisních limitů pro nesilniční motorové stroje a o dalších pěti stanoviscích např. k energetické účinnosti nebo k revizi víceletého finančního rámce. Proběhla také diskuze s komisařem V. Andriukaitisem především na téma endokrinních disruptorů.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 26. dubna 2016 v Bruselu.

Členové výboru hlasovali o výsledném textu meziinstitucionálního vyjednávání týkající se emisních limitů pro nesilniční motorové stroje a o dalších pěti stanoviscích např. k energetické účinnosti nebo k revizi víceletého finančního rámce. Proběhla také diskuze s komisařem V. Andriukaitisem především na téma endokrinních disruptorů.

Newsletter ENVI duben I.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 18-19. dubna 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o strategii Evropské unie pro alpský region (EUSALP).  Zasedání výboru se zúčastnili komisaři Karmenu Vella (živostní prostředí, námořní záležitosti a rybolov) a  Miguel Arias Caňete (klimatické změny, energetika), kteří s poslanci diskutovali o implementaci pracovního plánu Evropské komise 2016 a o prioritách pro rok 2017 jako např. oběhové hospodářství nebo agenda 2030 pro udržitelný rozvoj.

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 18-19. dubna 2016 v Bruselu.

Členové hlasovali o strategii Evropské unie pro alpský region (EUSALP).  Zasedání výboru se zúčastnili komisaři Karmenu Vella (živostní prostředí, námořní záležitosti a rybolov) a  Miguel Arias Caňete (klimatické změny, energetika), kteří s poslanci diskutovali o implementaci pracovního plánu Evropské komise 2016 a o prioritách pro rok 2017 jako např. oběhové hospodářství nebo agenda 2030 pro udržitelný rozvoj.